Pracownicy archiwów państwowych w 100-lecie ich istnienia. Próba portretu zbiorowego

Dariusz Magier

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2019.006

Abstrakt


Pracownik współczesnego archiwum państwowego jest doświadczony, z kilkunastoletnim stażem, przywykłym do wykonywania niemal wszystkich zadań realizowanych przez archiwum, aczkolwiek niestroniący również od węższej specjalizacji, zwłaszcza w zakresie poszukiwań archiwalnych, opracowania zasobu, udostępniania i informacji naukowej. Dobrze wykształcony, co predestynuje go do realizowania klasycznych zadań archiwów. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród pracowników archiwów państwowych. Autor na jej podstawie analizuje personel archiwalny, kreśląc portret współczesnego archiwisty państwowej administracji archiwalnej i podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są obecnie największe problemy archiwów państwowych.


Słowa kluczowe


archiwiści; archiwistyka; archiwa państwowe w Polsce

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Magier, Dariusz. „Wyniki ankiety „Opracowanie w archiwach państwowych AD 2018.” Dostęp: 17.07.2019. http://archiwozofia.com/single-post/2019/07/17/Wyniki-ankiety-Opracowanie-w-archiwach-pa%C5%84stwowych-AD-2018.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. „Strategia archiwów państwowych na lata 2010–2020.” Dostęp 26.01.2019. https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/

Strategia_archiww_pastwowych_na_lata_2010_2020.pdf.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. „Zarządzenie Nr 7 z 30.01.2018 r. w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego w archiwach państwowych.” Dostęp: 2.02.2019. https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz7_2018.pdf .

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. „Zarządzenie Nr 8 NDAP z 30.01.2018 r. w sprawie inwentaryzacji materiałów archiwalnych oraz sporządzania i zatwierdzania elektronicznych inwentarzy archiwalnych dla zespołów (zbiorów) w archiwach państwowych.” Dostęp 02.02.2019. https://www.archiwa.gov.pl/files/

zarzadzenia_NDAP/zarz8_2018.pdf .

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. „Zarządzenie Nr 9 z 30.01.2018 r. w sprawie określenia zakresu i trybu działania komisji metodycznych w archiwach państwowych.” Dostęp 02.02.2019. https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/

zarz9_2018.pdf.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. „Zarządzenie Nr 11 z 30.01.2018 r. w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentacji kartograficznej w archiwach państwowych.” Dostęp 02.02.2019. https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_

NDAP/zarz11_2018.pdf .

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. „Zarządzenie Nr 12 z 30.01.2018 r. w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji materiałów ulotnych w archiwach państwowych.” Dostęp 02.02.2019. https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_

NDAP/zarz12_2018.pdf .

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. „Zarządzenie Nr 13 z 30.01.2018 r. uchylające decyzję w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach państwowych.” Dostęp 02.02.2019. https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_

NDAP/zarz13_2018.pdf .

Niestrój, Henryk. „Wynagrodzenie, a praca naukowa w archiwum.” Dostęp 02.02.2019. http://rotulus.arcaion.pl/archiwistyka/wynagrodzenie-a-praca-naukowa-w-archiwum.

Radtke, Irena, Herman Rappaport, i Bronisław Turoń. „Wyniki ankiety archiwalnej.” Archeion 36 (1962): 121–136.

Stępniak, Władysław. „Koncepcje działania na stanowisku Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz metody jej realizacji.” Archeion 112 (2011): 347–357.

Stępniak, Władysław. „Najważniejsze zmiany w kierunku działalności archiwów państwowych w latach 2011–2013.” Archeion 114 (2013): 23–36.

Woźniak, Wojciech. „Koncepcja działania na stanowisku Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz metody jej realizacji.” Archeion 117 (2016): 9–17.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism