Human trace on the Internet – the issue of archiving the Web from the point of view of anthropology-oriented archival science

Agnieszka Rosa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2015.006

Abstrakt


Ślad człowieka w Internecie - zagadnienie archiwizacji Internetu od strony archiwistyki zantropologizowanej

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące obecności i wytworów człowieka w sieci Internet z punktu widzenia archiwistyki odpowiadającej na wyzwania współczesnej humanistyki. Przyjrzano się działaniom podejmowanym przez człowieka w Internecie w kontekście oferowanych możliwości. Zwrócono także uwagę na obecnie stosowane sposoby archiwizacji zasobów Internetu, co pozwoliło na wyciągnięcie ogólnych wniosków na temat czynników, które najczęściej decydują o archiwizacji zasobów Internetu. Podejście do archiwizacji Internetu od strony archiwistyki zantropologizowanej wymaga zastosowania odpowiednich strategii archiwizacyjnych. Podstawą w budowaniu tych strategii powinna z kolei być analiza działań i wytworów ludzkich, zwrócenie uwagi na aktywności człowieka w Internecie i jego wytwory – w sieci zamieszczane i w sieci powstające.


Słowa kluczowe


archiwizacja Internetu; strategie archiwizacyjne; antropologizowanie archiwistyki; Fundacja Internet Archive; zasoby cyfrowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


things I learned about browsers and the Web, http://www.20thingsilearned.com/en-US/home (dostęp 21.06.2015 r.)

Baliszewski T., Sieć dla potomnych. Biblioteka Brytyjska archiwizuje internet, http://natemat.pl/57431,biblioteka-brytyjska-archiwizuje-internet (dostęp 19.03. 2014 r.)

Biuletyn EBiB, nr 1(128), 2012, http://www.ebib.pl/?page_id=380 (dostęp dnia 22.06.2015 r.)

Czeski projekt archiwizacji Internetu, http://www.slideshare.net/p3l3k/czeski-projekt-archiwizacji-internetu (dostęp 19.03.2014 r.)

Degen R., Jabłońska M., Collecting projects i documentation strategies jako narzędzia kształtowania zasobu archiwalnego i budowania wizerunku archiwow, [w:] Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, red. T. Czarnota, M. Konstankiewicz, Warszawa – Lublin 2015, s. 167–173.

Gmiterek G., Archiwum internetowe – czy możliwa jest archiwizacja zasobów sieci?, http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/786 (dostęp 19.03. 2014 r.)

Halawa M., Nowe media i archiwizacja życia codziennego, „Kultura współczesna”, nr 4, 2011. s. 27–41, http://kulturawspolczesna.pl/readpdf/1271/Nowe%20media%20i%20archiwizacja%20%C5%BCycia%20codziennego (dostęp 21.06.2015 r.)

Jachyra D., Trollowanie – antyspołeczne zachowania w Internecie, sposoby wykrywania i obrony, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica”, nr 28, 2011, s. 253–261, http://wneiz.pl/nauka_wneiz/studia_inf/28-2011/si-28-253.pdf (dostęp 17.06.2015 r.)

Look: Hurricane Digital Memory Bank, http://hurricanearchive.org/ (dostęp 24.06.2015 r.)

Jeleśniański M., Definicja i rodzaje blogów, http://eredaktor.pl/teoria/definicja-i-rodzaje-blogow/ (dostęp 18.06.2015 r.)

Kłębczyk F., Archiwizacja zasobów Internetu – kierunki i wyzwania, „Archiwista Polski” 2012, nr 3, s. 105–112.

Kopańko K., Archiwizacja Internetu dla przyszłych pokoleń, http://antyweb.pl/archiwizacja-internetu-dla-przyszlych-pokolen/ (dostęp 19.03.2014 r.)

Lis T., Komorowski prawdopodobnie nie przegrałby wyborów, gdyby nie „hejt industry”, http://polska.newsweek.pl/tomasz-lis-o-nienawisci-w-sieci-hejterzy-wynikiwyborow,artykuly,364605,1.html (dostęp 17.06.2015 r.)

Michalak P., Lange K., Archiwizacja stron internetowych szkół wyższych, instytucji naukowych

i kulturalnych, http://archiwum.amu.edu.pl/publikacje/17.pdf (dostęp 22.06.2015 r.)

Nowe media = nowa partycypacja, red. P. Celiński, Lublin 2014, s. 12–21, http://kulturacyfrowa.org/wp-content/uploads/2014/12/IKC_book_v11.pdf (dostęp 21.06.2015 r.)

Pasztaleniec-Jarzyńska J., Polityczna historia archiwizacji sieci: Międzynarodowe Konsorcjum Archiwizacji Internetu, June 13, 2012, 14:35, [w:] Babin. Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, http://babin.bn.org.pl/?p=1158 (dostęp 19.03. 2014 r.)

Sobczak A., Internet jako globalne archiwum społeczne – rozważania na temat roli Internetu w dokumentowaniu dziejów ludzkości, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, vol. 4: Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w poźnonowoczesnym kontekście kulturowym, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, Toruń 2014, s. 237–247.

Stasiak P., Naukowcy zbadali hejt internetowy. Co piąty komentarz jest obelżywy, zaś trolle..., „Newsweek Polska”, August 8, 2014, http://nauka.newsweek.pl/naukowcy-zbadalihejt-internetowy-co-piaty-komentarz-jest-obelzywy-,artykuly,345268,1.html (dostęp 17.06.2015 r.)

Świderski B., Najciemniejszy zakątek internetu naprawdę istnieje. Ukryta sieć TOR: „Lewe” papiery, pedofilia, przekręty i narkotyki, http://natemat.pl/32267,najciemniejszy-zakatek-internetu-naprawde-istnieje-ukryta-siec-tor-lewepapiery-pedofilia-przekrety-i-narkotyki (dostęp 18.06.2015 r.)

Wawrzyn M., Psychologia trolla. Czemu niektórzy internauci tak lubią wkurzać innych, http://gadzetomania.pl/3968,psychologia-trolla-czemu-niektorzy-internauci-taklubia-wkurzac-innych (dostęp 17.06.2015 r.)

Wilkowski M., Archiwum brytyjskiego WWW: UK Web Archive, http://historiaimedia.org/2011/11/09/archiwum-brytyjskiego-www--uk-web-archive/ (dostęp 24.06.2015 r.)

Wilkowski M., Archiwum Twittera w Bibliotece Kongresu, http://historiaimedia.org/2011/06/14/archiwum-twittera-w-bibliotece-kongresu/ (dostęp 19.03.2014 r.)

Wilkowski M., Biuletyn EBIB o archiwizacji Internetu, http://historiaimedia.org/2012/02/25/biuletyn-ebib-o-archiwizacji-internetu/ (dostęp 19.03.2014 r.)

Wilkowski M., Dostępne dla ludu – Brewster Kahle o Internet Archive, http://historiaimedia.org/2011/07/19/dostepne-dla-ludu-brewsterkahle-o-internet-archive/ (dostęp 19.03.2014 r.)

Wilkowski M., Internetowe archiwum 10 kwietnia, http://historiaimedia.org/2010/04/20/internetowe-archiwum-10-kwietnia/ (dostęp 19.03.2014 r.)

Wilkowski M., Od osobistej archiwistyki cyfrowej do edukacji medialnej, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/274/436 (dostęp 21.06.2015 r.)

Wilkowski M., Trzy argumenty przeciwko archiwizowaniu Internetu, http://historiaimedia.org/2011/10/04/trzy-argumenty-przeciwkoarchiwizowaniu-internetu/ (dostęp 19.03.2014 r.)

Wilkowski M., Web Archives: The Future(s) – trzy scenariusze rozwoju archiwistyki internetowej, http://historiaimedia.org/2011/08/10/web-archives-the-futures-trzy-scenariusze-rozwoju-archiwistyki-internetowej/ (dostęp 19.03.2014 r.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism