Problematyka zawartości i wartości profili użytkowników na portalach hobbystycznych

Marcin Frąś

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2015.009

Abstrakt


W artykule zostały przedstawione rozważania dotyczące wartości i zawartości profili użytkowników na portalach hobbystycznych. Badana problematyka jest częścią większego zagadnienia. Chodzi o zachowanie osobistych zbiorów cyfrowych. Szczegółowej analizie zawartości, analizie źródłoznawczej i ego-dokumentalnej została poddana witryna filmweb.pl.

Słowa kluczowe


filmweb.pl; last.fm; lubimyczytac.pl; portale hobbystyczne; portale społecznościowe; archiwizacja Internetu; wartościowanie zasobów Internetu; zasoby cyfrowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chorążyczewski W., Rosa A., Egodokumenty – egodokumentalność – analiza egodokumentalna – spuścizna egodokumentalna, [w:] Egodokumenty, tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze, red. W. Chorążyczewski, A. Pacevicius, S. Roszak, Toruń 2015.

Chorążyczewski W., Rosa A., Metodologiniai lietuviškųjų egodokumentu paieškos aspektai lenkišku požiūriu (pol. Metodologiczne aspekty poszukiwań egodokumentow litewskich z perspektywy polskiej), [w:] Egodokumentai ir privati Lietuvoserdvė XVI–XX amžiuje, red. Arvydas Paceviciuss, Vilniaus Universiteto leidykla, 2013.

Roszak, S., Egodokumenty epoki nowożytnej w perspektywie europejskiej, [w:] Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa: przekroje i zbliżenia, pod. red. P. Borek, Kraków 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism