Problem archiwizacji Biuletynu Informacji Publicznej

Sonia Waleszczuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2015.011

Abstrakt


W obecnych czasach bez wątpienia Internet odgrywa ogromną rolę w życiu codziennym. Staliśmy się społeczeństwem informacyjnym, które nieustannie poszukuje informacji. Coraz więcej spraw możemy załatwić za pomocą komputera, a życie prywatne w znacznym stopniu przeniosło się do świata wirtualnego. Artykuł jest próbą odpowiedzi na następujące pytania: jakie informacje są umieszczane na stronach BIP-u, jaka jest ich wartość dla prowadzonych badań, czy są to informacje niepowtarzalne, jakie informacje są umieszczanie na stronach internetowych podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, jaki te informacje mają charakter oraz jaki jest stosunek zawartości stron internetowych tych podmiotów do zawartości ich BIP-u

Słowa kluczowe


Biuletyn Informacji Publicznej; BIP; archiwizacja Internetu; wartościowanie zasobów Internetu; zasoby cyfrowe; administracja publiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U., 2001,nr 112, poz. 1198 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, Dz.U., 2007, nr 10, poz. 68.

Biuletyn Informacji Publicznej, https://www.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, http://bip.ap.gov.pl/dokument.php?iddok=1329&idmp=2&r=o

Robótka H., Nowa organizacja zarządzania przedarchiwalnego, [w:] Archiwa – nowe problemy, nowe rozwiązania: XVII Konferencja Archiwów Instytucji Kulturalnych i Naukowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Słupsk – Ustka, 7–9 czerwca 2009 r., red. A. Krzemińska, Słupsk–Kraków 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism