Witryna internetowa jako materiał archiwalny

Bartłomiej Konopa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2016.006

Abstrakt


Artykuł podejmuje tematykę archiwizacji Internetu oraz wartościowania witryn internetowych. Rozpoczyna się od zdefiniowania i ustalenia struktury witryny internetowej, w skład której wchodzą strony internetowe i dokumenty HTML. W dalszej części artykułu autor podjął próbę stworzenia podziału witryn internetowych ze względu na ich charakter. Następnie przy wykorzystaniu metod archiwistyki przeprowadził rozważania nad wartością źródłową witryn internetowych. Ostatnią część artykułu stanowi studium przypadku, w którym analizie poddana została witryna internetowa I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Słowa kluczowe


archiwizacja Internetu; wartościowanie zasobów cyfrowych; cyfryzacja; zasoby internetowe;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


About the Internet Archive, https://archive.org/about/ (dostęp 11.06.2015).

Degen R., Dokumentacja i jej podział, [w:] Współczesna dokumentacja urzędowa (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 2), red. H. Robótka, Toruń 2011.

Derfet-Wolf L., Archiwizacja Internetu - wprowadzenie i przegląd wybranych inicjatyw, "Biuletyn EBIB” 2012, nr 1, http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_derfert.pdf (dostęp 11.06.2015).

Języki programowania komputerów, red. L. Pawłowski, Lublin 2010.

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.

Schafer S. M., HTML, XHTML i CSS. Biblia, Gliwice 2011.

Sokół M., ABC języka HTML i XHTML, Gliwice 2012.

Ślaska K., Wasilewska A., Archiwizacja Internetu - sytuacja w polskim prawie z punktu widzenia bibliotekarzy, "Biuletyn EBIB” 2012, nr 1, http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_slaska.pdf (dostęp 11 VI 2015).

Web page, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/web-page (dostęp 10.06.2015).

Website, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/website (dostęp 10.06.2015).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism