Archiwa Internetu jako nowe bazy źródłowe

Bartłomiej Konopa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2018.003

Abstrakt


W artykule podjęte zostały rozważania nad archiwami Internetu jako specyficzny twór wydzielony różnorodnych projektów archiwizacji zasobów sieciowych. Autor zaprezentował kilka przykładowych inicjatyw: Internet Archive, PANDORA Archive, UK Web Archive, CyberCemetery oraz ’09 European Election Web Harvesting Project. Na ich podstawie oraz definicji spróbował on scharakteryzować to zjawisko, wymieniając elementy, które składają się na archiwum Internetu. Na koniec przedstawił dostępne kryteria ich podziału oraz refleksje dotyczące ich możliwości oraz posiadanego przez nie potencjału dla badaczy.


Słowa kluczowe


Internet Archive, PANDORA Archive, UK Web Archive, CyberCemetery, archiwa Internetu, archiwizacja Internetu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archive-It. Web Archiving Services for Libraries and Archives. Dostęp 12.11.2017. https://archive-it.org/.

Archive-It. „About.” Dostęp 11.11.2017. https://blog.archive.org/about/.

Archive-It. „Archiving & Preserving Web content.” Dostęp 11.11.2017. http://www.coppul.ca/sites/default/files/uploads/COPPUL%20and%20OCUL%20Archive-It%20Informational%20webinar%20slides.pdf.

Bolter, Jay David. Człowiek Turinga: kultura Zachodu w wieku komputera. Przekł. i wstęp Tomasz Goban-Klas. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990.

Derfert-Wolf, Lidia. „Archiwizacja Internetu – wprowadzenie i przegląd wybranych inicjatyw.” Biuletyn EBIB 128 (2012). http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_derfert.pdf

Gmerek, Katarzyna. „Archiwa internetowe po obu stronach Atlantyku — Internet Archive, Wayback Machine oraz UK Web Archive.” Biuletyn EBIB 128 (2012). http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_gmerek.pdf.

Goel, Vinay. „Defining Web pages, Web sites and Web captures.” Opublikowany 23.10.2016. https://blog.archive.org/2016/10/23/defining-web-pages-web-sites-and-web-captures/.

„Information and documentation – Statistics and Quality Indicators for Web Archiving.” Dostęp 18.12.2017. http://netpreserve.org/resources/IIPC_project-SO_TR_14873__E__2012-10-02_DRAFT.pdf .

Internet Archive. „Digital Library of Free Books, Movies, Music & Wayback Machine”. Dostęp 11.11.2017. https://archive.org/.

Klein, Martin, Herbert Van de Sompel, Robert Sanderson, Harihar Shankar, Lyudmila Balakireva, Ke Zhou, Richard Tobin. „Scholarly Context Not Found: One in Five Articles Suffers from Reference Rot.” PLoS ONE 9(12): e115253. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115253.

Kugler, Anna, Tobias Beinert, Astrid Schoeger. „Archiwizacja internetu jako usługa naukowa.” Biuletyn EBIB 172 (2017). http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/download/524/676.

Pandora Archive – Preserving and Accessing Networked Documentary Resources of Australia. Dostęp 12.11.2017. http://pandora.nla.gov.au/.

Pandora Archive. „PANDORA Fact Sheet.” Dostęp 12.11.2017. http://pandora.nla.gov.au/factsheet.doc.

Qmee. „Online in 60 seconds. A year later.” Dostęp 11.11.2017. http://blog.qmee.com/wp-content/uploads/2014/07/infographic-resized1.jpg.

Rosa, Agnieszka. “Human trace on the Internet – the issue of archiving the Web from the point of view of antropology-oriented archival science.” Archiwa – Kancelarie – Zbiory 6 (8) (2015): 193–205. http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2015.006.

Sobczak, Anna. „Internet jako globalne archiwum społeczne – rozważania na temat roli Internetu w dokumentowaniu dziejów ludzkości.” Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 4: Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym, red. Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Piasek, Agnieszka Rosa, 237–247. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.

Ślaska, Katarzyna, Anna Wasilewska. „Archiwizacja Internetu – sytuacja w polskim prawie z punktu widzenia bibliotekarzy.” Biuletyn EBIB 128 (2012). http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_slaska.pdf.

UK Web Archive. Dostęp 12.11.2017. https://www.webarchive.org.uk/ukwa/.

UK Web Archive. „Technical information, UK Web Archive.” Dostęp 18.12.2017. http://www.webarchive.org.uk/ukwa/info/technical.

University of North Texas Libraries. „CyberCemetery.” Dostęp 12.11.2017. https://govinfo.library.unt.edu/.

Wikipedia. „List of Web archiving initiatives.” Dostęp 11.11.2017. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Web_archiving_initiatives.

Wikipedia. „UK Web Archiving Consortium.” Dostęp 12.11.2017. https://en.wikipedia.org/wiki/UK_Web_Archiving_Consortium.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism