Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 8(10) (2017) Munimenta w szkatule żółwiowej. Archiwalia w świecie rzeczy Krzysztofa Grzymułtowskiego Abstrakt  PDF
Marcin Hlebionek, Jagoda Jankowska
 
No 9(11) (2018) Volʹga Ìvanova, Asabìstyâ arhìvy Belarusì kanca XVIII–nač. XXI st., Mìnsk 2014, ss. 403. Abstrakt  PDF
Krzysztof Syta
 
No 1(3)/ (2010) PRYWATNE ARCHIWA POLITYCZNE W POLSCE XVI WIEKU Abstrakt  PDF
Waldemar Chorążyczewski
 
No 5(7)/ (2014) O archiwach społecznych i ich znaczeniu dla polskiego dziedzictwa narodowego oraz tożsamości lokalnej Abstrakt  PDF
Tomasz Czarnota
 
No 2(4)/ (2011) Archiwa hetmanów koronnych. Pojęcie, charakter i typologia dokumentacji Abstrakt  PDF
Krzysztof Syta
 
No 4(6)/ (2013) Archiwum jako miejsce pamięci Abstrakt  PDF
Magdalena Wiśniewska
 
No 1(3)/ (2010) ARCHIWUM KAZIMIERZA SABBATA Abstrakt  PDF
Wanda Krystyna Roman
 
No 2(4)/ (2011) [rec.] Krzysztof Syta, Archiwa magnackie w XVIII wieku. Studium kultury kancelaryjno-archiwalnej, Toruń 2010  PDF
Wojciech Krawczuk
 
No 4(6)/ (2013) Manifest albo dekalog twórcy archiuwm prywatnego Abstrakt  PDF
Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, Piotr Bewicz
 
No 2(4)/ (2011) Od pasji do dokumentacji. Czy kolekcjonerzy i archiwiści mogą się polubić? Abstrakt  PDF
Dorota Piętka-Hadała
 
No 5(7)/ (2014) Z problematyki archiwów prywatnych i rodzinnych  PDF
Piotr Bewicz
 
No 2(4)/ (2011) [rec.] Tomasz Czarnota, To zawsze zostanie dla potomności... Archiwalia w kręgu myśli i prac Jerzego Giedroycia, Lubin 2010  PDF
Janina Kosman
 
1 - 12 z 12 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism