Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 8(10) (2017) II Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków "Educare necesse est..." Warszawa 6-7 VI 2017 r. Abstrakt  PDF
Agnieszka Filipek
 
No 8(10) (2017) Kultura chrześcijańska w dziejach narodu. Materiały edukacyjne dla szkół, oprac. J. Sowińska, A. Starczewska-Wojnar,Archiwum Państwowe w Opolu, Opole 2016, CD-DVD-ROM Abstrakt  PDF
Hubert Mazur
 
No 7(9)/ (2016) III Spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych. Warszawa, 23 VI 2016 r.  PDF
Elżbieta Czajka
 
No 7(9)/ (2016) Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków "Educare necesse est ... ale jak i dlaczego?", Warszawa, 21-22 VI 2016 r.  PDF
Dariusz Chyła, Hadrian Ciechanowski
 
No 7(9)/ (2016) Działalność edukacyjna archiwów w kształceniu archiwistów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Abstrakt  PDF
Agnieszka Rosa
 
No 8(10) (2017) Educare necesse est – ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Archiwum Państwowe w Warszawie, Warszawa 2017, ss. 315 Abstrakt  PDF
Anna Bestian-Zając
 
No 9(11) (2018) Gry miejskie w działalności edukacyjnej archiwów, red. H. Mazur, A. Rosa, Forum Edukatorów Archiwalnych, Kielce–Toruń 2017, ss. 100. Abstrakt  PDF
Elżbieta Czajka
 
No 8(10) (2017) Przewodnik początkującego genealoga, oprac. M. Młodziejewska, oprac. graf. R. Śpiegowska, Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego, Płock, 2016, ss. [2], 16 Abstrakt  PDF
Agnieszka Rosa
 
No 5(7)/ (2014) O potrzebie szkolenia archiwistów w zakresie edukacji Abstrakt  PDF
Hubert Mazur, Agnieszka Rosa
 
No 10(12) (2019) XXII i XXIII Festiwal Nauki. Warszawa, 21–30 IX 2018 r. i 20 – 29 IX 2019 r. Abstrakt  PDF
Dorota Zofia Piętka-Hadała
 
No 10(12) (2019) IX i X Warszawski Piknik Archiwalny. Warszawa, 9–10 VI 2018 r. i 8 VI 2019 r. Abstrakt  PDF
Dorota Zofia Piętka-Hadała
 
No 3(5)/ (2012) Konferencja "Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach", Lublin, 18-19 października 2012  PDF
Hubert Mazur
 
No 4(6)/ (2013) Agnieszka Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2012, ss. 317  PDF
Hubert Mazur
 
1 - 13 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism