Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 8(10) (2017) II Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków "Educare necesse est..." Warszawa 6-7 VI 2017 r. Abstrakt  PDF
Agnieszka Filipek
 
No 8(10) (2017) Przewodnik początkującego genealoga, oprac. M. Młodziejewska, oprac. graf. R. Śpiegowska, Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego, Płock, 2016, ss. [2], 16 Abstrakt  PDF
Agnieszka Rosa
 
No 7(9)/ (2016) III Spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych. Warszawa, 23 VI 2016 r.  PDF
Elżbieta Czajka
 
No 8(10) (2017) Educare necesse est – ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Archiwum Państwowe w Warszawie, Warszawa 2017, ss. 315 Abstrakt  PDF
Anna Bestian-Zając
 
No 7(9)/ (2016) Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków "Educare necesse est ... ale jak i dlaczego?", Warszawa, 21-22 VI 2016 r.  PDF
Dariusz Chyła, Hadrian Ciechanowski
 
No 7(9)/ (2016) Działalność edukacyjna archiwów w kształceniu archiwistów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Abstrakt  PDF
Agnieszka Rosa
 
No 9(11) (2018) Gry miejskie w działalności edukacyjnej archiwów, red. H. Mazur, A. Rosa, Forum Edukatorów Archiwalnych, Kielce–Toruń 2017, ss. 100. Abstrakt  PDF
Elżbieta Czajka
 
No 8(10) (2017) Kultura chrześcijańska w dziejach narodu. Materiały edukacyjne dla szkół, oprac. J. Sowińska, A. Starczewska-Wojnar,Archiwum Państwowe w Opolu, Opole 2016, CD-DVD-ROM Abstrakt  PDF
Hubert Mazur
 
No 5(7)/ (2014) O potrzebie szkolenia archiwistów w zakresie edukacji Abstrakt  PDF
Hubert Mazur, Agnieszka Rosa
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism