Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 8(10) (2017) Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej. Problemy dydaktyki archiwistyki, red. A. Kulecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ss. 157 Abstrakt  PDF
Kamila Biernat
 
No 7(9)/ (2016) Działalność edukacyjna archiwów w kształceniu archiwistów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Abstrakt  PDF
Agnieszka Rosa
 
No 5(7)/ (2014) O potrzebie szkolenia archiwistów w zakresie edukacji Abstrakt  PDF
Hubert Mazur, Agnieszka Rosa
 
No 4(6)/ (2013) Wspomnienie o seminarium doktoranckim Zakładu Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w latach 1966-1974 Abstrakt  PDF
Bohdan Ryszewski
 
No 4(6)/ (2013) Seminaria doktoranckie w Zakładzie Archiwistyki UMCS - od kierowania rozwojem naukowym do kształcenia? Abstrakt  PDF
Krzysztof Skupieński
 
No 9(11) (2018) Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka, red. R. Degen i M. Jabłońska, Toruń 2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 211. Abstrakt  PDF
Kamila Anna Biernat
 
No 6(8)/ (2015) Panel Archiwistyka i Zarządzanie dokumentacją podczas XXIII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Toruniu  PDF
Piotr Józefiak
 
No 6(8)/ (2015) Konferencja Kształcenie infobrokerów i archiwistów cyfrowych, Kraków 15–16 IV 2015 r.  PDF
Bartosz Drzewiecki
 
No 2(4)/ (2011) Radzyńskie Warsztaty Archiwistyczne 2007-2010 Abstrakt  PDF
Damian Sitkiewicz
 
No 3(5)/ (2012) Konferencja "Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach", Lublin, 18-19 października 2012  PDF
Hubert Mazur
 
No 4(6)/ (2013) Sympozjum poświęcone kształceniu archiwistycznemu na poziomie doktorskim  PDF
Anna Żeglińska
 
1 - 11 z 11 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism