Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 7(9)/ (2016) Teresa Filipczak, Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w latach [1944] 1952-1989, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Warszawa 2015, ss. 368  PDF
Robert Degen
 
No 7(9)/ (2016) Adam Grzegorz Dąbrowski, Kancelaria Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie w latach 1918-1939, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Warszawa 2015, ss. 344  PDF
Marek Konstankiewicz
 
No 7(9)/ (2016) Spory wokół polskiej ewakuacji i niemieckiej grabieży ołtarza mariackiego Wita Stwosza w latach II wojny światowej Refleksje nad książką: Stanisław Waltoś, Grabież ołtarza Wita Stwosza, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015, ss. 407, il., mapa  PDF
Dariusz Matelski
 
No 7(9)/ (2016) Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach (Symposia Archivistica, t. 2), red. R. Leśkiewicz i A. Żeglińska, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2016, ss. 166  PDF
Monika Cołbecka
 
No 7(9)/ (2016) Archiwista na powstańczym Żoliborzu. Dziennik Piotra Bańkowskiego z perspektywy egodokumentalnej  PDF
Kamila Siuda
 
No 7(9)/ (2016) Marcin Starzyński, Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria (Monografie Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulan”, t. 3), Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Kraków 2015, ss. 183  PDF
Artur Wójtowicz
 
No 7(9)/ (2016) PRL Grażyny Rutowskiej. Fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego, Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Warszawa 2015, ss. 205  PDF
Marlena Jabłońska
 
No 7(9)/ (2016) Karol Maciejko, Archiwum Kościelne w Brodnicy. Historia oraz analiza zasobu na tle dziejów miasta i parafii farnej (Prace Historyczno-Archiwalne Archiwum Państwowego w Olsztynie, t. 1), Archiwum Państwowe w Olsztynie, Olsztyn 2015, ss. 183  PDF
Mateusz Zmudziński
 
No 7(9)/ (2016) Stefan Lehr, Pewna prawie zapomniana „akcja na Wschodzie”. Niemieccy archiwiści w Generalnym Gubernatorstwie i Komisariacie Rzeszy Ukraina, tłum. M. Gąsowska, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Warszawa 2014, ss. 456  PDF
Maciej Szukała
 
No 6(8)/ (2015) Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka, red. A. Jaworska, R. Jop, DiG, Warszawa 2013  PDF
Hadrian Ciechanowski
 
No 4(6)/ (2013) O informacji archiwalnej na marginesie monografii Justyny Adamus-Kowalskiej, System informacji archiwalnej w Polsce. Historia, infrastruktura, standardy i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, ss. 188  PDF
Wanda Krystyna Roman
 
No 4(6)/ (2013) Sumariusz Metryki Koronnej. Seria nowa, t. 6, pod redakcją Krzysztofa Chłapowskiego, Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 137 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1592, oprac. Krzysztof Chłapowski, wyd. DiG, Warszawa 2012, s. 309  PDF
Hadrian Ciechanowski
 
No 5(7)/ (2014) Miroslav Glejtek, Stredoveká cikrevná pečať. Prameň kresťanskej ikonografie, wyd. Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, Hradec Králové 2013  PDF
Marcin Hlebionek
 
No 4(6)/ (2013) Księgozbiór wielkopolskiego magnata. Andrzej Opaliński (1540–1593), red. Arkadiusz Wagner, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2011, ss. 263, 5 nlb. Seria Księgozbiory Staropolskie.  PDF
Waldemar Chorążyczewski
 
No 5(7)/ (2014) Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5-7 września 2012 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2013  PDF
Magdalena Wiśniewska
 
No 5(7)/ (2014) Archiwum jako projekt – poetyka i polityka (foto)archiwum, pod red. K. Pijarskiego, wyd. Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2011  PDF
Piotr Bewicz
 
No 2(4)/ (2011) [rec.] Krzysztof Syta, Archiwa magnackie w XVIII wieku. Studium kultury kancelaryjno-archiwalnej, Toruń 2010  PDF
Wojciech Krawczuk
 
No 5(7)/ (2014) Janusz Łosowski, Dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim. Studium z dziejów kultury, Wydawnictwo Olech, Lublin 2013  PDF
Krystian Chyrkowski
 
No 2(4)/ (2011) [rec.] Tomasz Czarnota, To zawsze zostanie dla potomności... Archiwalia w kręgu myśli i prac Jerzego Giedroycia, Lubin 2010  PDF
Janina Kosman
 
No 5(7)/ (2014) Paweł Gut, Ustrój, organizacja i działalność sądownictwa patrymonialnego we wschodnich prowincjach Prus w latach 1740-1849. Studium z dziejów instytucji prawnej, Warszawa-Szczecin 2013  PDF
Hadrian Ciechanowski
 
No 3(5)/ (2012) [rec.] Marek Konstannkiewicz, Kancelaria starostw województwa lubelskiego w latach 1919-1939, Lublin 2011, ss. 256+34 nlb  PDF
Adam Grzegorz Dąbrowski
 
No 5(7)/ (2014) Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, red. Irena Mamczak-Gadkowska, Krzysztof Stryjkowski, wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2012  PDF
Monika Cołbecka
 
No 3(5)/ (2012) [rec.] Marc Ferro, Kino i historia, Warszawa 2011, ss.292  PDF
Magdalena Niedźwiedzka
 
No 5(7)/ (2014) Polska–Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. Przewodnik po materiałach archiwalnych 1918–1939, t. 1: Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego, Archiwum Państwowe Obwodu Grodzieńskiego, Warszawa 2013  PDF
Robert Degen
 
No 3(5)/ (2012) [rec.] Dariusz Burczyk, Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku 1946-1955. Inwentarz idealny, Gdańsk 2012, ss. 69, CD-ROM  PDF
Katarzyna Pepłowska
 
1 - 25 z 27 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism