The Concept of Space in the Chronicle of Gallus Anonymus, the Mental Geography of Its Author, and Their Significance for the Controversy on His Place of Origin

Adam Krawiec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/APH.2015.112.02

Abstract


The paper deals with the question of geographical imaginations of so-called Gallus Anonymus, as prevalent in his chronicle. The author sought to reconstruct the chronicler’s mental map of Europe, especially of Sclavonia (Slavonic countries), or, precisely, the concept of space (Raumkonzept) of his work, and the possible sources of his imaginations and knowledge. The author takes under consideration the possibilities of using the geographical data from the Chronicle in solving the controversy on Gallus’s place of origin. The conclusion is that, contrary to often-held opinions, the data itself does not allow us to indicate any specific place or region of Gallus’s birth and/or education.

Keywords


Gallus Anonymus; geographical imaginations; mental maps; Polish medieval historiography; Slavonic countries

Full Text:

PDF

References


Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, ed. Karol Maleczyński (Monumenta Poloniae Historica, S.N., 2, Kraków, 1952).

Bagi Daniel, Królowie węgierscy w Kronice Galla Anonima (Kraków, 2008).

Borawska Danuta, ‘Gallus Anonim czy Italus Anonim?’, Przegląd Historyczny, lvi, 1 (1965), 111–19.

Bujak Franciszek, Studja geograficzno-historyczne (Kraków, 1925).

Fried Johannes, ‘Czy Gall Anonim pochodził z Bambergu?’, trans. Katarzyna A. Chmielewska, Przegląd Historyczny, ci, 3 (2010), 483–501.

Jasiński Tomasz, O pochodzeniu Galla Anonima (Kraków, 2008).

Kętrzyński Stanisław, ‘Gall-Anonim i jego kronika’, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności, xxxvii (1898), 40–88.

Kętrzyński Wojciech, ‘Niektóre uwagi o autorze i tekście najdawniejszej kroniki polskiej’, Roczniki Akademii Umiejętności. Wydział Historyczny, liii (1909), 54–69.

Krawiec Adam, Ciekawość świata w średniowiecznej Polsce. Studium z dziejów geografii i kreacyjnej (Poznań, 2010).

Kürbis Brygida, ‘Kształtowanie się pojęć geograficznych o Słowiańszczyźnie w polskich kronikach przeddługoszowych’, Slavia Antiqua, iv (1953), 252–81.

Plezia Marian, Kronika Galla na tle historiografii XII wieku (Kraków, 1947).

Rott Dariusz, Staropolskie chorografie. Początki, rozwój, przemiany gatunku (Katowice, 1995).

Tyc Teodor, Z dziejów kultury w średniowiecznej Polsce (Poznań, 1924).

Wenta Jarosław, Kronika tzw. Galla Anonima. Historyczne (monastyczne i genealogiczne) oraz geografi czne konteksty powstania (Toruń, 2011).


Partnerzy platformy czasopism