Delimitacja Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Od pomysłu do planu

Adam Derc, Jowita Maćkowiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2013.006

Abstrakt


W artykule przedstawiono autorską metodę delimitacji Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz zarys projektu planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru. Scharakteryzowano przyjęte założenia oraz kryteria delimitacji. Wyznaczenia granic POM dokonano zarówno w ujęciu statystycznym jak i funkcjonalnym. Sporządzony projekt planu POM potwierdził przyjęte przez autorów założenie, że dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego ważne jest zastosowanie takiej metody delimitacji, która pozwoli w sposób całościowy ująć, zarówno obecne, jak i przyszłe, struktury funkcjonalne i przestrzenne.


Słowa kluczowe


delimitacja; obszar metropolitalny; Poznański Obszar Metropolitalny; planowanie przestrzenne; planowanie regionalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bank Danych Regionalnych, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Ośrodek Banku Danych Regionalnych, 1995–2009 Główny Urząd Statystyczny, [online]: http://www.stat.gov.pl/bdr_s//app/strona.indeks.

Chojnicki Z. (1999), Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Christaller W. (1933), Die zentralen Orte in Suddeutschland, Gustav Fischer, Jena.

Czarnecki W. (1964), Planowanie miast i osiedli, tom VI, Region miasta, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012 (przyjęta Uchwałą Nr 239/2011 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. opublikowana w M.P. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 252).

Malisz B. (1966), Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Arkady, Warszawa.

Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie. Obszary metropolitalne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania kraju, Warszawa.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism