Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji jako obszar zastosowania logistyki

Piotr Bohdziewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.013

Abstrakt


Logistyka personalna jest  dziedziną z pogranicza nauki o zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz teorii logistyki, jednak obecnie znajduje się jeszcze w początkowej fazie swojego rozwoju. Istotą logistyki personalnej jest wspomaganie procesu zapewniania organizacji zasobów ludzkich w odpowiedniej wielkości i o odpowiednich kompetencjach, niezbędnych do realizowania przez nią ogólnej strategii w okresie bieżącym oraz przyszłym. Istotną wartością, jaką mogą wnieść rozwiązania z zakresu logistyki zastosowane w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, jest optymalizowanie kosztów i nakładów czasu związanych z realizacją funkcji personalnej, a także budowanie jej wysokiej efektywności. Mimo takich walorów rozwiązania z zakresu logistyki personalnej w polskich organizacjach stosowane są obecnie dość rzadko.

Słowa kluczowe


zasoby ludzkie; kompetencje; potrzeby kadrowe organizacji; łańcuch logistyki personalnej; poziomy logistyki personalnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dajczak K. (2007), Aspekt logistyczny selekcji pracowników, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, nr 11/1.

Ficoń K. (2009), Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, Wyd. BEL Studio, Warszawa.

Gradowicz C. (2012), Usprawnienie w obszarze logistyki na przykładach Poczty Polskiej i angielskiej Royal Mail, „Logistyka” nr 2 (CD 2).

Jünemann R. (1989), Materialfluß und Logistik. Systemtechnische Grundlagen mit Praxisbeispielen, Springer Verlag, Berlin.

Karaszewska H., Zarębski M. (2013), Zarządzanie zasobami pracy z perspektywy logistyki, [w:] H. Karaszewska (red.), Zarządzanie ludźmi. Wybrane problemy, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Kisperska – Moroń D. (2000), Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Król H. (2002), Czynnik ludzki w organizacji, [w:] H. Król (red.), Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.

Lipka A. (2001), Logistyka personalna. Temporalne, kosztowe i jakościowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, seria „Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej”, zeszyt 212, Bydgoszcz.

Makowski K. (2004), Logistyka personalna – wybrane zagadnienia kosztowe i temporalne, [w:] Z.Wiśniewski, A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Makowski K. (2005), Marketing personalny – logistyka personalna (nowe trendy ZZL), [w:] A.Pocztowski (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Penc J. (2008), Encyklopedia zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy, Wyd. Wyższej Szkoły Stosunków międzynarodowych, Łódź.

Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE Warszawa.

Prusak R. (2011 a), Procesy logistyki personalnej w aspekcie kształtowania potencjału kompetencyjnego przedsiębiorstwa, „Logistyka” nr 5.

Prusak R. (2011 b), Realizacja procesów logistyki personalnej z wykorzystaniem kompetencji strategicznych, „Logistyka” nr 5.

Terminology in Logistics. Terms and Definitions,(2005), Edition May 2005, European Logistics Association, Brussels.

Urbaniak B., Bohdziewicz P. (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności, raporty z badań przeprowadzonych wśród firm biorących udział w Konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi w latach 2008 – 2012, IPiSS, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism