Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 41, No 2 (2014) Wpływ wsparcia udzielanego małym przedsiębiorstwom na kształtowanie ich modelu biznesu Abstrakt  PDF
Marian Oliński
 
Vol 43, No 3 (2016) UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZE POTRZEBNE KIEROWNIKOM W XXI WIEKU Abstrakt  PDF
Marta Przybylska
 
Vol 43, No 3 (2016) WYKORZYSTANIE ROZWIĄZAŃ BIG DATA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM Abstrakt  PDF
Adam Weinert
 
Vol 42, No 3 (2015) E-zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem Abstrakt  PDF
Anna Wallis
 
Vol 42, No 3 (2015) Wykorzystanie metody identyfikacji podejścia do strategii w badaniach wybranych przedsiębiorstw Abstrakt  PDF
Marcin Jasiński
 
Vol 42, No 2 (2015) DOTACJA INWESTYCYJNA JAKO NARZĘDZIE MODYFIKACJI MODELU BIZNESU Abstrakt  PDF
Marian Oliński, Piotr Szamrowski
 
Vol 42, No 1 (2015) KOMPETENCJE DYNAMICZNE JAKO CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA MEDIALNEGO Abstrakt  PDF
Piotr Mańkiewicz
 
Vol 44, No 2 (2017) OBECNOŚĆ MISJI ORAZ WIZJI PRZEDSIĘBIORSTWA NA STRONACH WWW WYBRANYCH FIRM Z RANKINGU DIAMENTY FORBES 2017 Abstrakt  PDF
Sławomir Antoni Króliczek
 
Vol 44, No 2 (2017) ZARZĄDZANIE SUKCESJĄ W MIKROFIRMACH RODZINNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄKIEGO Abstrakt  PDF
Kamil Karski
 
Vol 43, No 4 (2016) STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Abstrakt  PDF
Jacek Wysocki
 
Vol 42, No 1 (2015) Kompetencje dynamiczne jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa medialnego Abstrakt
Piotr Jerzy Mańkiewicz
 
Vol 45, No 3 (2018) WOJNA O TALENTY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWEGO BRANŻY WODNO – KANALIZACYJNEJ. STUDIUM PRZYPADKU Abstrakt
Karolina Kucznik
 
Vol 44, No 2 (2017) KONSTRUKCJA MODELI BIZNESU Abstrakt  PDF
Adam Krystian Wiśniewski
 
Vol 38 (2011) Klasyfikacja konfliktów w przedsiębiorstwie Abstrakt  PDF
Iwona Salejko-Szyszczak
 
Vol 43, No 3 (2016) Wykorzystanie rozwiązań big data w zarządzaniu przedsiębiorstwem Abstrakt
Adam Maria Weinert
 
1 - 15 z 15 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism