Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 45, No 1 (2018) WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH WIELOKULTUROWYCH DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PROJEKTEM MIĘDZYNARODOWYM ECMT + Abstrakt
Zuzanna Dziamska, Joanna Grzegorczyk
 
Vol 44, No 1 (2017) SPECYFIKA KOMUNIKOWANIA ZMIANY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Abstrakt  PDF
Marek Czerski
 
Vol 42, No 3 (2015) HAZOP JAKO METODA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROCESOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE Abstrakt  PDF
Leszek Pruszkowski
 
Vol 44, No 1 (2017) ZARZADZANIE PRZEZ JAKOŚĆ JAKO ELEMENT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE FIRMY SZKŁO Sp. z o. o. Abstrakt  PDF
Katarzyna Chrostowska
 
Vol 46, No 1 (2019) CHARACTERISTICS OF SELF-ORGANIZING TEAMS IN AGILE PROJECT MANAGEMENT: A CASE STUDY Abstrakt
Jakub Perlak
 
Vol 39 (2012) Strategiczna Karta Wyników – narzędzie pomiarowe czy coś więcej? Abstrakt  PDF
Jakub Tadych
 
Vol 44, No 1 (2017) TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI Abstrakt  PDF
Katarzyna Mierzejewska
 
Vol 44, No 1 (2017) RYZYKO WYSTĘPUJĄCE W TRANSFERZE WIEDZY Abstrakt  PDF
Monika Piśniak
 
Vol 42, No 3 (2015) Wykorzystanie metody identyfikacji podejścia do strategii w badaniach wybranych przedsiębiorstw Abstrakt  PDF
Marcin Jasiński
 
Vol 45, No 3 (2018) KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ W OBSŁUDZE NAZIEMNEJ W PORCIE LOTNICZYM NA PRZYKŁADZIE WELCOME AIRPORT SERVICES SP. Z O.O. Abstrakt  PDF
Agnieszka Wilczyńska-Strawa
 
Vol 44, No 1 (2017) ZARZĄDZANIE APTEKĄ RODZINNĄ – ZAGROŻENIA, SZANSE I WYZWANIA – STUDIUM PRZYPADKU Abstrakt  PDF
Mateusz Kamil Leśniewski
 
Vol 44, No 1 (2017) EFEKTYWNOŚĆ PROCESU KOMUNIKACJI W ZESPOLE SCRUMOWYM Abstrakt  PDF
Agnieszka Soczówka
 
Vol 45, No 2 (2018) RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA W PODEJŚCIU DO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI NA PRZYKŁADZIE POLSKICH I NIEMIECKICH ORGANIZACJI STUDENCKICH Abstrakt  PDF
Katarzyna Wicińska
 
Vol 44, No 4 (2017) OCHRONA DÓBR KULTURY PRZED ZAGROŻENIAMI ŚRODOWISKOWYMI W KONTEKSCIE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM EKOLOGICZNYM Abstrakt  PDF
Edyta Świnarska
 
Vol 44, No 3 (2017) POLITYKA JAKOŚCI „MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIEDLCACH” SP. Z O.O. W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA Abstrakt  PDF
Edyta Świnarska
 
Vol 44, No 3 (2017) ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Abstrakt  PDF
Iwona Jatulewicz
 
Vol 46, No 1 (2019) STEREOTYPES IN MANAGEMENT OF EMPLOYEES 50+ Abstrakt
Beata Grabowska
 
Vol 41, No 2 (2014) Nowa rola klienta w procesie tworzenia wartości Abstrakt  PDF
Jacek Markiewicz
 
Vol 44, No 2 (2017) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA LOTNISKACH Abstrakt  PDF
Agata Jaśkowiec, Łukasz Kopiński, Eugenia Czernyszewicz
 
Vol 46, No 1 (2019) RISK MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF RAILWAY INFRASTRUCTURE INVESTMENTS Abstrakt
Tomasz Lewandrowski
 
Vol 45, No 2 (2018) ANALIZA EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW Abstrakt  PDF
Paulina Śmiałek
 
Vol 43, No 1 (2016) KIERUNKI ROZWOJU ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Abstrakt  PDF
Magdalena Gojny
 
Vol 45, No 1 (2018) WYKORZYSTANIE PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI Abstrakt  PDF
Roma Sośnicka
 
Vol 42, No 1 (2015) NARZĘDZIA LEAN W USŁUGACH BANKOWYCH Abstrakt  PDF
Grzegorz Przebinda
 
Vol 45, No 3 (2018) WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACYJNYM W ASPEKCIE ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH Abstrakt  PDF
Edyta Świnarska
 
1 - 25 z 69 elementów 1 2 3 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism