Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Biblica et Patristica Thoruniensia jest kwartalnikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukazuje się od 2008 roku. Na każdy numer składają się artykuły z zakresu biblistyki oraz patrologii (zwłaszcza z problematyki dotyczącej egzegezy patrystycznej). Pierwszy numer jest poświęcony zawsze różnym zagadnieniom biblijno-patrystycznym (Varia). Następne numery są tematyczne. Numer drugi poświęcony jest jakiemuś aktualnemu problemowi społecznemu z perspektywy biblijnej i patrystycznej (dotychczas ukazały się: „Przemoc wobec kobiety?”, „Gościnność. Dla kogo?", "Moralność Objawiona", "Seksualność"). Numer trzeci jest dedykowany tomizmowi biblijnemu. Ostatni numer w roku poświęcony jest konkretnej księdze biblijnej ze Starego lub Nowego Testamentu z perspektywy aktualnej problematyki dotyczącej jej egzegezy, teologii, hermeneutyki oraz interpretacji patrystycznej.

Artykuły do poszczególnych numerów należy składać w następujących terminach:

Nr 1. danego roku: do końca stycznia;

Nr 2. danego roku: do końca kwietnia;

Nr 3. danego roku: do końca sierpnia;

Nr 4. danego roku: do końca października.

Czasopismo jest uwzględnione w następujących serwisach abstraktowych i indeksowych: Erih Plus, DOAJ, Google Scholar, Index Copernicus, Pol-Index, Scopus.

Czasopismo w ostatniej ocenie ministerialnej (z dnia 9.02.2021) otrzymało 70 punktów.

 

Działy

Wprowadzenie

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Biblica

Redaktorzy
  • Mirosława Buczyńska
  • Dariusz Kotecki
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Patristica

Redaktorzy
  • Dariusz Kotecki
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Varia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Appendix

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły

Redaktorzy
  • Dariusz Kotecki
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Ewangelia wg św. Marka

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły recenzyjne i recenzje

Redaktorzy
  • Dariusz Kotecki
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzja

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Omówienia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły: Biblica

Redaktorzy
  • Dariusz Kotecki
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły: Patristica

Redaktorzy
  • Dariusz Kotecki
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

W celu zapewnienia równej i nie obciążonej oceny, artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów z zachowaniem podwójnej anonimowości (double-blind review). Na podstawie uzyskanych ocen redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do autora w celu naniesienia poprawek.

Wytyczne dotyczące procesu recenzji, który przebiega w trzech etapach:

I. Recenzja artykułu.

II. Ocena (właściwą podkreślić): 
1. Nadaje się do publikacji bez zmian.
2. Można opublikować bez zmian, ale nie wnosi nic szczególnego, stąd pozostaje pytanie, czy przeznaczyć miejsce na ten akurat tekst.
3. W zasadzie do przyjęcia, ale z poprawkami (proszę podać jakimi).
4. Nie do przyjęcia, wymaga dużej rewizji, która może sprawić lub nie, że tekst będzie do przyjęcia (proszę podać, co jest nie w porządku i jak można to poprawić, jeśli taka zmiana jest możliwa).
5. Do odrzucenia, ponieważ nie ma szans realnej rewizji tekstu.
6. Tekst mógłby zostać opublikowany, ale w innym czasopiśmie.

III. Uzasadnienie zakreślonej oceny.

Formularz recenzji (PDF)

 

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Lista Recenzentów

dr Juan Luis Caballero (Universidad de Navarra, Pamplona)

prof. Jose Manuel Chillon (Valladolid, Spain)

prof. Patrick Descourtieux (Agustinianum, Rome)

dr hab. Dariusz Dziadosz (KUL JP II, Lublin)

prof. Marek Inglot (Pontificia Università Gregoriana, Roma)

dr hab. Marek Karczewski (UWM, Olsztyn)

dr hab. Janusz Kręcidło (UKSW, Warszawa)

dr hab. Janusz Lekan (KUL JP II, Lublin)

prof. Matthew Levering (USA)

dr Adam Machowski (Universidad de Navarra, Pamplona)

dr hab. Artur Malina (UŚ, Katowice)

prof. Enrique Martinez (Barcelona, Spain)

dr Paweł Podeszwa (UAM, Poznań)

prof. Jerzy Pałucki (KUL JP II, Lublin)

prof. Manuel Lazaro Pulido (Complutense, Madryt)

prof. Paweł Rytel-Andrianik (Pontificia Università della Santa Croce, Roma)

dr hab. Waldemar Szczerbiński (UAM, Poznań)

dr hab. Norbert Widok (UO, Opole)

prof. Jorgen Vijgen (Thomas Instituut te Utrecht, Netherlands)

prof. José Ramon Villar (Universidad de Navarra, Pamplona)

dr hab. Jan Żelazny (UPJPII, Kraków)

dr hab. Zdzisława Żywica (UWM, Olsztyn)


Lista recenzentów w 2017

1. Dr Anthon ten Kloosert (Thomas Instituut te Utrecht, Netherlands)
2. Dr. Jorgen Vijgen, (Thomas Instituut te Utrecht, Netherlands)
3. Prof. Manuel Lazaro Pulido (Universitat de Complutense, Madryt, Hiszpania)
4. Prof. Matthew Levering (University of Saint Mary of the Lake, USA)
5. Prof. Jose Manuel Chillon (Universidad de Valladolid, Hiszpania)
6. Prof. Enrique Martinez, Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona, Hiszpania)
7. Dr hab. Dariusz Dziadosz (KUL Lublin, Polska)
8. Dr hab. Zdzisław Żywica (UW-M Olsztyn, Polska)
9. Dr hab. Paweł Podeszwa (UAM Poznań, Polska)
10. Dr hab. Marek Karczewski (UW-M Olsztyn, Polska)
11. Prof. dr hab. Artur Malina (UŚ Katowice, Polska)
12. Prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW Warszawa, Polska)

Lista recenzentów w 2016

1. Prof. Patrick Descourtieux (Agustinianum, Rome)
2. Prof. Jorgen Vijgen, (Thomas Instituut te Utrecht, Netherlands)
3. Dr Adam Machowski (Universitat de Navarra, Pamplona, Hiszpania)
4. Prof. Manuel Lazaro Pulido (Universitat de Complutense, Madryt, Hiszpania)
5. Prof. Matthew Levering (University of Saint Mary of the Lake, USA)
6. Prof. Jose Manuel Chillon (Universidad de Valladolid, Hiszpania)
7. Prof. Enrique Martinez, Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona, Hiszpania)
8. Dr hab. Paweł Podeszwa, prof. UAM (UAM, Poznań)
9. Dr hab. Artur Malina, prof. UŚ (UŚ, Katowice)
10. Dr hab. Dariusz Dziadosz (KUL JPII, Lublin)
11. Dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM (UWM, Olsztyn)


 

Rada Naukowa

prof. dr John Anthony Berry (University of Malta)

prof. Juan Chapa (Universidad de Navarra, Pamplona)

prof. Enrico dal Covolo (Pontificia Università Lateranense, Roma)

prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW, Warszawa)

prof. dr hab. Bogdan Częsz (UAM, Poznań)

prof. Bazyli Degórski (Pontificia Università di san Tommaso, Roma)

dr hab. Zbigniew Kiernikowski  (emeryt. prof. UMK, Legnica)

prof. Matthew Levering (Mundelein Seminary, USA)

prof. Marcelo Merino (Universidad de Navarra, Pamplona)

dr hab. Mariusz Rosik, prof. PWT (PWT, Wrocław)

prof. Paweł Rytel-Andrianik (Pontificia Università della Santa Croce, Roma)

prof. Waldemar Turek (Pontificia Università Urbaniana, Roma)

dr Jörgen Vijgen (Grootseminarie St. Willibrord-Tiltenberg, Netherlands i Thomas Institute-Tilburg School of Catholic Theology, Tilburg University, Belgium)

 

Zapora „ghostwriting” i „guest authorship”.

Redakcja przeciwstawiając się „ghostwriting” (mamy z nim do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawniania swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach umieszczonych w publikacji) oraz „guest autorship” (mamy z nim do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji), wymaga od autorów ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp., wykorzystanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor, który zgłasza manuskrypt. Wszystkie wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, tj. instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych. Redakcja wymaga od autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

 

Informacja o niepobieraniu opłat za zgłaszanie i publikację artykułów

Redakcja Biblica et Patristica Thoruniensia informuje, że nie pobiera opłat za składanie artykułu i prace redakcyjne nad tekstem oraz za publikację w czasopiśmie.

 

Serwisy abstraktowe i indeksowe

Czasopismo Biblica et Patristica Thoruniensia jest uwzględnione w następujących serwisach abstraktowych i indeksowych:

 

Zasady archiwizacji

Czasopismo Biblica et Patristica Thoruniensia jest obecnie archiwizowane na zasadzie robienia kopii zapasowych na serwerach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Partnerzy platformy czasopism