Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 12, No 3 (2019): Biblical Thomism V St. John Chrysostom and St. Thomas Aquinas on Private Property Abstrakt
Andriy Oliynyk
 
Vol 11, No 3 (2018): Biblical Thomism IV “Be Strong in the Lord” (Eph 6:10). The Role of the Virtue of Fortitude in Christian Life in the Light of the Commentary on the Epistle to the Ephesians by St. Thomas Aquinas Abstrakt
Mirosław Mróz
 
Vol 11, No 3 (2018): Biblical Thomism IV The Men Redeemed or Unredeemed? Interpretations of Rom 7:14‒25 in Aquinas’s Super Epistolam B. Pauli ad Romanos lectura and in Contemporary Exegesis Abstrakt
Piotr Goniszewski
 
Vol 12, No 3 (2019): Biblical Thomism V Quotations from the Scriptures and from the Works of the Church Fathers in Sermon-Conferences of St. Thomas Aquinas on the Apostles’ Creed (Prooemium and Articles 1–3) Abstrakt
Piotr Goniszewski
 
Vol 12, No 3 (2019): Biblical Thomism V Relation in Trinitarian Theology: Thomas Aquinas and the Church Fathers Abstrakt
Ziqiang Bai
 
Vol 9, No 3 (2016): Biblical Thomism II El comentario de Tomás de Aquino a Ef 6,10–17 y los comentarios de la época patrística Abstrakt
Juan Luis Caballero
 
Vol 11, No 3 (2018): Biblical Thomism IV Biblical Thomism: What is Next? Abstrakt
Jörgen Vijgen
 
Vol 11, No 3 (2018): Biblical Thomism IV Aquinas’s Exegesis of Ps. 51(50) as a Tool of Christian Education Abstrakt
Marcin Trepczyński
 
Vol 10, No 3 (2017): Biblical Thomism III The Theological and Pastoral Purposes of Aquinas’s Biblical Commentaries Abstrakt
Michael G. Sirilla
 
Vol 10, No 3 (2017): Biblical Thomism III The literal sense and the spiritual understanding of Scripture according to St. Thomas Aquinas Abstrakt
Ignacio M. Manresa Lamarca
 
Vol 4 (2011): Księga Rodzaju Creación como relatio, assimilatio y processio. En torno a la exégesis de santo Tomás de Aquino al Gen 1,1–2,3 Abstrakt
Piotr Roszak
 
Vol 12, No 3 (2019): Biblical Thomism V Utrum fruendum sit solo Deo: Thomas Aquinas on the Augustinian concept of Secular Enjoyment Abstrakt
Magdalena Płotka
 
Vol 9, No 3 (2016): Biblical Thomism II Vas electionis: el Apóstol Pablo en el comentario de Santo Tomás a la Carta Ad Romanos Abstrakt
Elisabeth Reinhardt
 
Vol 8, No 3 (2015): Biblical Thomism I W poszukiwaniu sensów Pisma Świętego. Św. Tomasza z Akwinu Super Epitolam ad Ephesios i wybrane nowożytne interpretacje egzegetyczne na przykładzie Ef 5,1–2 Abstrakt  PDF
Andrzej Kubanowski
 
Vol 8, No 3 (2015): Biblical Thomism I „Obłuda” i „pieczęć” – dwa przykłady Tomaszowej egzegezy biblijnej w kontekście teologii sakramentów Abstrakt  PDF
Michał Golubiewski OP
 
Vol 8, No 3 (2015): Biblical Thomism I Rodzenie Słowa w świetle Tomaszowego komentarza do Prologu Ewangelii św. Jana (J 1, 1–2) Abstrakt  PDF
Karolina Ćwik
 
Vol 8, No 3 (2015): Biblical Thomism I Wolność w Chrystusie. Aktualność nauczania św. Tomasza z Akwinu o wolności chrześcijańskiej na podstawie piątego rozdziału "Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad Galatas Lectura" Abstrakt  PDF
Bartosz Adamski
 
Vol 10, No 3 (2017): Biblical Thomism III Aquinas’ Exegetical Mastery in Super Evangelium S. Joannis Lectura. A Case Study of John 21 Abstrakt
Janusz Kręcidło
 
Vol 9, No 3 (2016): Biblical Thomism II Ab intus legere Scripturam. The Role of Understanding (intellectus) in the Biblical Exegesis of Thomas Aquinas Abstrakt
Michał Zembrzuski
 
Vol 9, No 3 (2016): Biblical Thomism II Tomizm biblijny: metoda i perspektywy Abstrakt  PDF
Piotr Roszak
 
Vol 6 (2013): Księga Hioba Żyć w cieniu pytań. Antropologiczne przesłanie Expositio super Iob św. Tomasza z Akwinu Abstrakt  PDF
Piotr Roszak
 
1 - 21 z 21 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism