Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 10, No 1 (2017) „Nie upijajcie się winem…, ale napełniajcie się Duchem” (Ef 5,18). Relacja „Duch–alkohol” w Biblii Abstrakt  PDF
Marek Dzik
 
Vol 10, No 2 (2017): Moralność Objawiona Sumienie w Duchu Świętym w świetle Rz 9,1 Abstrakt  PDF
Zdzisław Żywica
 
Vol 10, No 1 (2017) Pijaństwo jako problem moralny i duszpasterski u św. Augustyna Abstrakt  PDF
Wojciech Kamczyk
 
Vol 4 (2011): Księga Rodzaju God in Trinity in Tertullians’s Interpretation of the Act of Creation (Gen: 1–2) Abstrakt
Marcin Wysocki
 
Vol 12, No 4 (2019): Księga Izajasza “And his disciples remembered …” (Jn 2:17,22; 12:16). The Role of Memory in the Scriptural and Paschal (Re) interpretation of the Words and Actions of Jesus Abstrakt
Paweł Adam Podeszwa
 
Vol 9, No 1 (2016) Obraz „człowieka duchowego” na podstawie „Homilii na List św. Pawła do Rzymian” św. Jana Chryzostoma Abstrakt  PDF
Paweł Rybak
 
Vol 8, No 3 (2015): Biblical Thomism I „Obłuda” i „pieczęć” – dwa przykłady Tomaszowej egzegezy biblijnej w kontekście teologii sakramentów Abstrakt  PDF
Michał Golubiewski OP
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism