Włodzimierz Hagemejer and his work

Mirosław Bochenek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2019.018

Abstract


Motivation: W. Hagemejer was an assistant lecturer at the Jagiellonian University in Krakow and a professor at Nicolaus Copernicus University in Toruń. He also worked in five scientific institutes. He fought during the Second World War on the African and Italian fronts. During the Stalinist period, he was unjustly detained in prison. Nevertheless, he was forgotten by economists.

Aim: The aim of the article is to extract from oblivion the life and scientific achievements of W. Hagemejer. The research subject of the following considerations is an attempt at an evaluation of the originality of his works.

Results: W. Hagemejer published valuable works on the elasticity of demand, the condition of the Polish economy, the structure and development trends of consumption of urban and rural households in connection with market equilibrium, inflation undermining the purchasing power of money and people’s savings, the profitability of agricultural production, economic history, and many other issues. Most of his publications are of a mathematized character and contain a wealth of statistical material. He was a supporter of quantitative methods in economics.


Keywords


history of economic thought; elasticity of demand; market equilibrium; consumption; purchasing power of money; mathematical economy

Full Text:

PDF

References


Fiejka, Z., Hagemejer, W., Przelaskowski, W., Rey, K., Rychlewski, E., & Szulz, Z. (1959). Równowaga i nierównowaga rynkowa w Polsce w roku 1957. Studia Ekonomiczne, 2.

Górski, L., Schmidt, L., & Hagemejer, W. (1937). Land reform and decapitalisation. Studia Ekonomiczne. Economic Studies, 4.

Hagemejer, W. (1935a). Elastyczność popytu na przewóz towarów. Studja Ekonomiczne. Economic Studies, 1.

Hagemejer, W. (1935b). Some aspects of the theories of interest (Walras, Böhm-Bawerk, Schumpeter). Studja Ekonomiczne. Economic Studies, 2.

Hagemejer, W. (1936a). Bochenek Mieczysław. In W. Konopczyński (Ed.), Polski Słownik Biograficzny, 2. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Hagemejer, W. (1936b). Dobrobyt. In E.J. Reyman, & W. Grabski (Ed.), Encyklopedja nauk politycznych: zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze, 1. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Społecznego i Instytutu Wydawniczego „Bibljoteka Polska”.

Hagemejer, W. (1938a). Konsumcja. In E.J. Reyman, & W. Grabski (Ed.), Encyklopedja nauk politycznych: zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze, 3. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Społecznego i Instytutu Wydawniczego „Bibljoteka Polska”.

Hagemejer, W. (1938b). Some remarks on the creation of capital by the banking system. Studia Ekonomiczne. Economic Studies, 5.

Hagemejer, W. (1939). Oszczędność. In E.J. Reyman, & W. Grabski (Ed.), Encyklopedja nauk politycznych: zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze, 4. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Społecznego i Instytutu Wydawniczego „Bibljoteka Polska”.

Hagemejer, W. (1947a). General survey. Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Narodowego, 5.

Hagemejer, W. (1947b). Przegląd ogólny. Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Narodowego, 5.

Hagemejer, W. (1947c). Przegląd ogólny. Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Narodowego, 6.

Hagemejer, W. (1948a). Pieniądz, kredyt, koniunktura i wymiana międzynarodowa: według wykładów prof. dr Wł. Hagemejera. Toruń: Koło Prawników Studentów U.M.K.

Hagemejer, W. (1948b). Przegląd ogólny. Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Narodowego, 7.

Hagemejer, W. (1957). Sytuacja gospodarcza w I półroczu 1957 r. Z Prac Zakładu Nauk Ekonomicznych PAN, 3.

Hagemejer, W. (1958). Sytuacja gospodarcza w 1957 r. Z Prac Zakładu Nauk Ekonomicznych PAN, 4.

Hagemejer, W. (1963a). Równowaga rynkowa, równowaga agregatowa, równowaga bilansowa. Studia Ekonomiczne, 8.

Hagemejer, W. (1963b). Uwagi o cenach i kosztach w rolnictwie. In W. Hagemejer, K. Sokołowski, & S. Felbur (Eds.). W sprawie „Ogólnej opłacalności produkcji rolnej”, Studia Ekonomiczne, 9.

Hagemejer, W. (1966a). Speech In Sprawozdanie z konferencji naukowej dla uczczenia XX-lecia Polski Ludowej, przeprowadzonej w dniu 14 grudnia 1964 r. przez Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szkołę Główną Planowania i Statystyki, Wyższą Szkołę Nauk Społecznych, Wydział Ekonomiczny UW i Zakład Nauk Ekonomicznych PAN. Studia Ekonomiczne, 15.

Hagemejer, W. (1966b). Wstęp informacyjny do programowania liniowego. In W. Hagemejer, Z. Hellwig, W. Przelaskowski, & E. Vielrose, Zagadnienia matematyki stosowanej w ekonomii. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.

Hagemejer, W. (1968). Proporcje tworzenia i podziału dochodu narodowego: uwagi o modelu planowania. In M. Falkowski (Ed.), Kierunki usprawnień metod planowania i zarządzania gospodarką narodową. Warszawa: PWN.

Hagemejer, W. (n.d.). Personal files of Professor Włodzimierz Hagemejer (file K-9/266). Archives of Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland.

Hagemejer, W., & Przelaskowski, W. (1963). Handel wewnętrzny i spożycie w latach 1955–1960. Studia Ekonomiczne, 8.

Hagemejer, W., & Przelaskowski, W. (1965a). Rezerwy pieniężne ludności, dochody i równowaga. Studia Ekonomiczne, 14.

Hagemejer, W., & Przelaskowski, W. (1965b). Tendencje rozwojowe spożycia w okresie lat 1949–1963. Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego, 3(35).

Hagemejer, W., & Przelaskowski, W. (1966a). Handel wewnętrzny i spożycie w latach 1960–1963. Studia Ekonomiczne, 15.

Hagemejer, W., & Przelaskowski, W. (1966b). Metodologia międzynarodowych porównań dochodów ludności. Studia Ekonomiczne, 16.

Hagemejer, W., & Przelaskowski, W. (1967). Vètrešna targovija i potreblenieto v Polšě prez perioda 1960–1964. Ikonomičeska Mysl, 1.

Hagemejer, W., & Przelaskowski, W. (1968). Problemy siły nabywczej pieniądza. Warszawa: PWN.

Hagemejer, W., Przelaskowski, W. (1958). Siła nabywcza złotego polskiego w stosunku do rubla i funta szterlinga: próba szacunku. Z Prac Zakładu Nauk Ekonomicznych PAN, 5.

Kowalik, T. (2006). Spory o ustrój społeczno-gospodarczy w Polsce: lata 1944–1948. Warszawa: Key Text.

Minc, B., Hagemejer, W., Szulz, Z. (1965). Zmiany materiałochłonności produkcji i ich znaczenie dla gospodarki narodowej. Studia Ekonomiczne, 14.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. (2005). Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 3.

Żukowski, P.M. (2017). Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918–1939. Kraków: Księgarnia Akademicka.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism