OWNERSHIP AND THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF CHINA

Michał Moszyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2007.007

Abstract


For more than two decades the spectacular growth of Chinese GDP has been observed. It is worth asking about the sources of that phenomenon other than the capital and labor input only. The major point of the article is the assumption that strengthening the institution of private ownership in China played an important part in improving economic performance of individuals, firms and economy as a whole. The validation of that hypothesis is carried out in two ways. Firstly, the role of the institution of private ownership in the economic theory is shortly examined, then the research is focused on the relations between institutional framework and economic efficiency in China.

Keywords


economic development; ownership in economy; agriculture; industry effectiveness; economic growth

Full Text:

PDF (Polish)

References


Allen D.W., Transaction Costs, [w:] B. Bouckaert, G. De Geest (eds.), Encyclopedia of Law and Economics, Edward Elgar, Cheltenham 2000.

Bartkowiak A., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003.

Bartkowiak R., Granice wzrostu gospodarczego a rozwój ekonomii, wybrane zagadnienia ekonomii neoklasycznej i ekonomii rozwoju, SGH, Monografie i Opracowania, Warszawa 2005.

Blaug M., Teoria ekonomii, ujęcie retrospektywne, WN PWN, Warszawa 2000.

Bosworth В., S.M. Collins, The Empirics of Growth: An Update, Brookings Institution 2003, www.brookings.edu (20.12.2006).

Friedman T., Świat jest płaski, Rebis, Poznań 2006.

Gawlikowski K. (red.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2004.

Gawlikowski K. (red.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2004.

Goldman Sachs, Globalization and Disinflation - Can Anyone Else 'Do A China'?, Global Economics Paper 2006, No. 147.

Gorynia M., Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, Ekonomista 1999.

Keefer P., Shirley M.M., Formal versus Informal Institutions in Economic Development, [w:] C. Menard (ed.), Institutions, Contracts, and Organizations: Perspectives from New Institutional Economics, Edward Elgar, Cheltenham 2000, s. 94; cyt. za: J. Małysz, Instytucje a koszty transakcyjne w świetle neoinstytucjonalnej ekonomii, Ekonomista 2003.

Kozłowski S.G., Systemy ekonomiczne, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.

Maddison A., The World Economy: A Millenial Perspective, OECD, Paris 2001.

North D.C., Weingast B.R., Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England, The Journal of Economic History 1989.

Pejovich S., The Effects of the Interaction of Formal and Informal Institutions on Social Stability and Economic Development, Journal of Markets & Morality 1999.

Shirley M.M., What Does Institutional Economics Tell Us About Development?, Materiały z konferencji International Society for New Institutional Economics, Budapest 2003.

Sorman G., Rok koguta, Prószyński i Spółka, Warszawa 2006.

Soto H. de., Tajemnica kapitału, Fijorr Publishing, Chicago-Warszawa 2002.

Step by Step, Corporate Governance Models in China, International Finance Corporation, Washington 2005.

Thurow L., Die Zukunft der Weltwirtschaft, Bundeszentrale fur politische Bildung, Bonn 2004.

Wojtyna A., Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji, Gospodarka Narodowa 2002.

World Bank, China Integration of National Product and Factor Markets, Washington 2005.

Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, Ekonomista 2003.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism