AN INCONSISTENT QUADRANGLE OF SYSTEM-SOLUTIONS IN THE POLISH STABILISATION POLICY

Barbara Polszakiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2007.016

Abstract


The requirements set by the inconsistent quadrangle of system solutions in the Polish stabilization policy were met as follows: In the first half of the nineties, transactions with foreign countries were liberalised, with the exception of the short-term capital circulation. Due to that, it was possible to combine the exchange rate control with the money supply control. In the second half of the nineties, the gradual surrendering of restrictions in short-term capital circulation was accompanied by a growth in the implementation costs of the anti-inflation stabilisation policy and by a deepening external instability. In 2000, it was decided to surrender the exchange rate control.

Keywords


stabilisation policy; economic development; foreign investment; economic equilibrium; fighting against inflation

Full Text:

PDF (Polish)

References


Gotz-Kozierkiewicz D., Polityka pieniężna a polityka fiskalna, Bank i Kredyt 2000.

Małecki W., Aktualne problemy zarządzania publicznym długiem zagranicznym Polski, Studia Finansowe 2003.

Markiewicz M., Wpływ polityki fiskalnej na proces dezinflacji w gospodarkach przechodzących transformację, Bank i Kredyt 1998.

Pietrzak E., Wymienialność złotego, Biblioteka Menedżera i Bankowca 1996, Warszawa.

Polszakiewicz B., Otwieranie się polskiej gospodarki w latach 90, Ekonomista 2000, nr 2.

Rosati D., Dylematy polityki pieniężnej w warunkach swobody przepływu kapitału, Bank i Kredyt 1999.

Sławiński A., Finansowanie deficytu w obrotach bieżących, Ekonomista 1999.

Sławiński A., Liberalizacja dewizowa a rozwój krajowego rynku finansowego, Studia Finansowe 2003, nr 64.

Szczepańska O., Tymoczko D. Liberalizacja przepływów walutowych w Polsce i jej konsekwencje, Bank i Kredyt 1999, nr 4.

Wernik A., Cele polityki fiskalnej a rozwój gospodarczy Polski, materiały na VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001, PTE, Warszawa.

Wernik A., Piąty projekt, Gazeta Bankowa 2001, nr 49.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism