Elements of economic culture as informal institutions in the economic development of Germany

Grzegorz Olczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2019.017

Abstract


Motivation: The author is interested in the problem of the economic development of a state wherein economic capital is described as a set of elements creating economic culture and informal institutions.

Aim: Identification of the operational conditions and manifestations of institutional economics in Germany may obtain an accurate picture and understanding of the functioning their counterparts in Poland. Article is also a proposal for the development of research in the field of institutional economics and economic culture.

Results: Putting the thesis that the German economy belongs to the group of the strongest in the world, the study revealed a pattern of results where the institutions were proposed as part of institutional economics, which determine economic development.


Keywords


economic and informal institutions; development; qualitative research

Full Text:

PDF

References


Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Sic.

Bohlke, R. (2008). Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Niemczech. Warsza-wa: DnBNord.

Bostan, I., Clipa, F., & Clipa, R.I. (2016). Informal institutions and economic performance. Knowledge Horizons: Economics, 8(2).

Boyer, D. (2005). Spirit and system: media, intellectuals, and the dialectic in modern German culture. Chicago–London: University of Chicago Press.

Boyer, D. (2006). Conspiracy, history, and therapy at a Berlin Stammtisch. American Ethnologist, 33(3). doi:10.1525/ae.2006.33.3.327.

Carbaugh, D. (2017). Terms for talk, take 2: theorizing communication through its cultural terms and practices. In D. Carabaigh (Ed.), The hand-book of communication in cross-cultural perspective. New York: Routledge.

Chaney, L.H., & Martin, J.S. (2004). Intercultural business communication. Up-per Saddle River: Pearson Prentice Hall.

Creswell, J.W. & Poth, C.N. (2017). Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches. Thousand Oaks: Sage.

Dahl, M. (2015). Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku. Warszawa: Elipsa.

Dobroczyński, M. (2002). Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej. Toruń: Adam Marszałek.

Federowicz, M. (2004). Różnorodność kapitalizmu. Instytucjonalizm i doświadcze-nie zmiany ustrojowej po komunizmie. Warszawa: IFiS PAN.

Glaser, B.G. & Strauss, A.L. (2009). Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Kraków: Nomos.

Guirdham, M. (2011). Communicating across cultures at work. Basingstoke: Pal-grave Macmillan. doi:10.1007/978-0-230-34471-6.

Hurn, B., & Tomalin, B. (2013). Cross-cultural communication: theory and prac-tice. London: Palgrave Macmillan.

Jemielniak, D., (2012). Badania jakościowe. Warszawa: PWN.

Joynt, P., & Warner, M. (Eds.). (2002). Managing across cultures: issues and perspectives. London: Thomson Learning.

Kiesling, S.F., & Paulston, C.B. (Eds.). (2008). Intercultural discourse and com-munication: the essential readings. Hoboken: Wiley.

Kochanowicz, J., & Marody, M. (2007). Pojęcie „kultury ekonomicznej” w wyjaśnianiu polskich przemian. In J. Kochanowicz, S. Mandes, & M. Ma-rody (Eds.), Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej. Warszawa: IPS.

Kocka, J. (1997). O historii społecznej Niemiec. Poznań: Wydawnictwo Poznan-skie.

Konecki, K.T. (2000). Studia z metodologii badan jakościowych. Warszawa: PWN.

Koshar, R. (1987). From Stammtisch to party: Nazi joiners and the contradic-tions of grass roots fascism in Weimar Germany. The Journal of Modern Hi-story, 59(1). doi:10.1086/243158.

Łuczak, C., (2004). Dzieje gospodarcze Niemiec 1871–1990. Druga Rzesza i Republi-ka Weimarska. Poznań: UAM.

Mann, T. (1993). O Niemczech i Niemcach. In C. Karolak (Ed.), Niemcy o sobie. Poznań: Instytut Zachodni.

Mietshäuser Syndikat. (2019). Retrieved 16.04.2019 from https://www.syndikat.org.

Morgan, G. (1997). Obrazy organizacji. Warszawa: PWN.

Moszyński, M., (2016). Institutional conditioning of the German labour mar-ket in the face of the global economic crisis 2008–2009. Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 15(3). doi:10.12775/eip.2016.025.

Neuliep, J.W. (2006). Intercultural communication: a contextual approach. Thou-sand Oaks: Sage.

Orłowski, W.M. (2015). Czy Polska dogoni Niemcy? Warszawa: PWN.

Ostrom, E. (2005). Understanding institutional diversity. Princeton: Princeton University Press.

Pawlak, M., & Srokowski, Ł. (2014). Instytucje i organizacje. Przekraczanie paradygmatów w badaniach nad organizacjami. In M. Pawlak, & Ł. Sro-kowski (Eds.). Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania. Warszawa: IPSiR UW.

Phelps, E. (2013). Mass flourishing: how grassroots innovation created jobs, chal-lenge, and change. Princeton: Princeton University Press.

Plumpe, W. (2016). German economic and business history in the 19th and 20th centuries. London: Palgrave Macmillan.

Porter, M. (2003). Postawy, wartości i przekonania a makroekonomia dobro-bytu. In L. Harrison, & S. Huntington (Eds.), Kultura ma znaczenie. Poznań: Zysk i S-ka.

Samovar, L.A., Porter, R.E., McDaniel, E.R., & Roy, C.S. (2014). Intercultural communication: a reader. Boston: Cengage Learning.

Schneider, S.C., & Barsoux, J.L. (2003). Managing across cultures. Harlow: Prentice Hall.

Stankiewicz, W. (2012). Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu. Warszawa: WSBiA.

Veblen, T. (1971). Teoria klasy próżniaczej. Warszawa: PWN.

WeChange. (2019). Retrieved 16.04.2019 from https://wechange.de.

Wiesen, S.J. (2003). West German industry and the challenge of the Nazi past, 1945–1955. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Williamson, C.R. (2009). Informal institutions rule: institutional arrange-ments and economic performance. Public Choice, 139(3–4). doi:10.1007/s11127-009-9399-x.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism