Ciemne strony modernizacji. Państwo i nauka wobec problemów społecznych i narodowych. Recenzja książki Eugenika – biopolityka – państwo. Z historii europejskich ruchów eugenicznych w pierwszej połowie XX w., red. M. Gawin, K. Uzarczyk, Wydawnictwo Neriton

Anita Napierała

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2012.035

Abstrakt


Ciemne strony modernizacji. Państwo i nauka wobec problemów społecznych i narodowych. Recenzja książki Eugenika – biopolityka – państwo. Z historii europejskich ruchów eugenicznych w pierwszej połowie XX w., red. M. Gawin, K. Uzarczyk, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2010, ss. 324 + ilustracje

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism