Andrzej Dróżdż, Epitafia i wyrocznie. Szkice o początkach pisma i książki w starożytnej Grecji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, ss. 134+4 nlb.

Włodzimierz Appel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2014.053

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism