Międzynarodowa konferencja naukowa „Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 2: Od Vaubana do Montalemberta”, Częstochowa, 22–23 IX 2017

Mariusz Balcerek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2017.041

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism