Odzyskanie niepodległości w Płocku opisane w pamiętniku działaczki społecznej, publicystki i regionalistki Marii Macieszyny

Joanna Gołębiewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2019.026

Abstrakt


W Płocku 11 listopada 1918 roku polska delegacja przejęła władzę nad miastem od niemieckiego Naczelnika Powiatu. Fakt ten, a także wiele innych, były skrupulatnie opisywane przez mieszkankę Płocka Marię Macieszynę. Wspomnienia te, nazywane przez samą autorkę „Pamiętnikiem Płocczanki” są kroniką wydarzeń miasta Płocka z lat 1916-1919. Liczą osiem zeszytów różnej objętości, co stanowi łącznie ponad 1400 stron rękopisu, który uzupełniają różne dokumenty, jak ulotki, wycinki z gazet, znaczki okolicznościowe, bilety wejściowe czy fotografie. Stanowią niewątpliwie unikalną dokumentację historii miasta w tym tak ważnym i przełomowym okresie, kiedy tworzyła się niepodległa Rzeczypospolita. 


Słowa kluczowe


Maria Macieszyna; Płock; odzyskanie niepodległości; pamiętnik

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism