Podwójnie nieudane opracowanie (D. K. Markowski, Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2019, ss. 484)

Marek Bogdan Kozubel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2019.042

Abstrakt


Kontrowersyjne relacje Polaków i Ukraińców w XX wieku doczekały się wielu interesujących oraz wartościowych opracowań. Część polskich historyków poświęca swe badania zagadnieniu wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918-1919. Jej najsłynniejszym epizodem były walki o Lwów w listopadzie 1918 roku. Do grona badaczy wspomnianego tematu dołączył Damian Karol Markowski, autor monografii dotyczących losów Kresów Wschodnich podczas II wojny światowej i pierwszych lat powojennych. Celem recenzji jest ocena jego nowego opracowania poświęconego listopadowym walkom o Lwów.

Słowa kluczowe


historia Polski, historia Ukrainy, historia Lwowa, wojna polsko-ukraińska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Wydawnictwa źródłowe:

Pierwsza wojna polska (1918-1920). Zbiór wojennych komunikatów prasowych Sztabu Generalnego (za czas od 26.XI. 1918 r. do 20.X. 1920 r.), uzupełniony komunikatami Naczelnej Komendy W.P. we Lwowie (od 2.XI. 1918 r. do 23.XI. 1918 r.) i Dowództwa Głównego W.P. w Poznaniu (od 11.I. 1919 r. do 14.IX. 1919 r.), oprac. S. Pomarański, Warszawa 1920.

Walki o Lwów i Małopolskę Wschodnią 1918-1919, t. I-II, pod red. B. Polak, Koszalin 2000-2001; t. VI, pod. red. B. Polak i E. Śliwiński, Kościan 2004.

Wspomnienia:

Hrynewycz Jarosław, Łystpadowi dni u Lwowi. Spomyny z 1918 r., „Orłyk”, 1947, nr 11.

Łapiński-Nilski Stanisław, Kron Aleksander, Listopad we Lwowie (1918 r.), Łapy-Białystok 1993

Mączyński Czesław, Oswobodzenie Lwowa (1-24 listopada 1918 roku), t. I, Warszawa 1921.

Mycyk Jurij, Łystopadowe powstannja 1918 roku u Lwowi oczyma uczasnykiw, „Wojśkowo-istorycznyj almanach”, 2003, nr 1 (6).

Obrona Lwowa 1 – 22 listopada 1918. Relacje uczestników, t. I., red. E. Wawrzkowicz i A. Kawałkowski, Lwów 1933; t. II., red. E. Wawrzkowicz i J. Klink, Lwów 1936.

Szumowski Kazimierz, Obrona stacji radiotelegraficznej w Kozielnikach 3 listopada 1918 roku, [w:] Źródła do dziejów walk o Lwów i województwa południowo-wschodnie 1918-1920, seria II, Rocznik I Towarzystwa Badania Historii Obrony Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich, red. E. Wawrzkowicz i J. Klink, Lwów 1936.

Opracowania:

Centek Jarosław, Mikulski Marcin J., Woźny Tomasz, Kompilatorska wojna trzech cesarzy, „Dzieje Najnowsze”, rocznik XLVI (3), 2014.

Diedyk Ołeksandr, Boji u Lwowi. 1-21 listopada 1918 roku, cz. I, Lwiw 2018.

Kania Leszek, W cieniu Orląt Lwowskich: polskie sądy wojskowe, kontrwywiad i służby policyjne w bitwie o Lwów 1918-1919, Zielona Góra 2008.

Klimecki Michał, Lwów 1918-1919, Warszawa 1998.

Klimecki Michał, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Wschodnią Galicję 1918-1919, Warszawa 2000.

Kozłowski Maciej, Zapomniana wojna. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, Bydgoszcz 1999.

Kozubel Marek Bogdan, Ukraińscy Strzelcy Siczowi 1914-1920, Oświęcim 2015.

Kozubel Marek Bogdan, Walki o Cytadelę: ważny epizod walk o Lwów w 1918 roku, https://histmag.org/Walki-o-Cytadele-wazny-epizod-walk-o-Lwow-w-1918-roku-17887.

Krotofil Maciej, Ukraińska Armia Halicka 1918-1920. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie i wartość bojowa sił zbrojnych Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, Toruń 2002.

Krypjakewycz Iwan, Hnatiewycz Bohdan, Stefaniw Zenon, Dumin Osyp, Szramczenko Swiatosław, Istorija ukrajinśkoho wijśka, Lwiw 1936 (reprint 1992).

Kuźma Ołeksa, Łystopadowi dni 1918 r., Lwiw 1931.

Łytwyn Mykoła, Ukrajinśko-polśka wijna 1918-1919 rr., Lwiw 1998.

Skrukwa Grzegorz, Formacje wojskowe ukraińskiej „rewolucji narodowej” 1914-1921, Toruń 2008.


Partnerzy platformy czasopism