Od dyskusji do emocji. Na marginesie artykułu recenzyjnego Marka Bogdana Kozubla

Damian Karol Markowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2020.030

Abstrakt


Odpowiedź na artykuł recenzyjny autorstwa Marka Bogdana Kozubla dotyczący książki "Dwa powstania: bitwa o Lwów 1918"

Słowa kluczowe


wojna polsko-ukraińska; historia Lwowa; historia Polski; historia Ukrainy; Polish-Ukrainian War; History of Lwów; history of Poland; History of Ukraine

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Diedyk Ołeksandr, Boji u Lwowi. 1–21 listopada 1918 roku, cz. I, L’wiw 2018

Kania Leszek, W cieniu Orląt Lwowskich: polskie sądy wojskowe, kontrwywiad i służby policyjne w bitwie o Lwów 1918–1919, Zielona Góra 2008

Klimecki Michał, Lwów 1918-1919, Warszawa 2011

Klimecki Michał, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, Warszawa 2000

Klimecki Michał, Wojna polsko-ukraińska: Lwów i Galicja Wschodnia 1918-1919: pierwszy konflikt zbrojny odrodzonej Polski, Warszawa 2014

Kozubel Marek Bogdan, Podwójnie nieudane opracowanie (D.K. Markowski, Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918), Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019), „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, t. 50 (3)/2019, s. 173–186

Kozubel Marek Bogdan, Ukraińscy Strzelcy Siczowi 1914-1920, Oświęcim 2015

Łytwyn Mykoła, Ukrajinśko-polśka wijna 1918-1919 rr., L’wiw 2001

Markowski Damian Karol, Dwa powstania: bitwa o Lwów 1918, Kraków 2019

Skrukwa Grzegorz, Formacje wojskowe ukraińskiej „rewolucji narodowej” 1914–1921, Toruń 2008, s. 497-515


Partnerzy platformy czasopism