Wyważanie otwartych drzwi, czyli w odpowiedzi dr Damianowi K. Markowskiemu

Marek Bogdan Kozubel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2020.031

Abstrakt


Autor tekstu ustosunkował się do odpowiedzi dr Damiana K. Markowskiego na recenzję jego nowej książki pt. Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918. W recenzji przedstawiono kolejne mankamenty i wady wspomnianego opracowania.

Słowa kluczowe


historia Polski, historia Ukrainy, historia Lwowa, wojna polsko-ukraińska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dokumenty publikowane:

Zaporowski Zbigniew, Ofiary rozruchów i rabunków we Lwowie 22-24 listopada 1918 roku w świetle ustaleń lwowskiej Dyrekcji Policji, „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej” 2018, nr 1, s. 465-471.

Wspomnienia:

Gella Jan, Ruski miesiąc 1/XI – 22/XI 1918. Ilustrowany opis walk listopadowych we Lwowie, Lwów 1919.

Mączyński Czesław, Boje lwowskie, cz. I: Oswobodzenie Lwowa (1-24 listopada 1918 roku), t. I, Warszawa 1921.

Obrona Lwowa 1 – 22 listopada 1918. Relacje uczestników, t. I., red. E. Wawrzkowicz i A. Kawałkowski, Lwów 1933; t. II., red. E. Wawrzkowicz i J. Klink, Lwów 1936.

Opracowania:

Bajdak Marjana, Wtecza i powernennja: Ukrajinky w ławach siczowych strilciw, „Narodoznawczi zoszyty” 2016, nr 6 (132), s. 1286–1293.

Bohler Jochen, Wojna domowa. Nowe spojrzenie na odrodzenie Polski, Kraków 2018.

Dunin-Wąsowicz Jerzy, Listopad 1-21 XI 1918 we Lwowie, Lwów 1919.

Gauden Grzegorz, Lwów. Kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918, Kraków 2019.

Imiłowska-Duma Aleksandra, Stosunki polsko-żydowskie we Lwowie w latach 1918-1919 (wybrane zagadnienia), „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe” 2017, nr 3, s. 117-134.

Kaczmarek Ryszard, Polacy w armii Kajzera. Na frontach I wojny światowej, Kraków 2014.

Kania Leszek, W cieniu Orląt Lwowskich: polskie sądy wojskowe, kontrwywiad i służby policyjne w bitwie o Lwów 1918-1919, Zielona Góra 2008.

Klimecki Michał, Lwów 1918-1919, Warszawa 1998.

Klimecki Michał, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Wschodnią Galicję 1918-1919, Warszawa 2000.

Kozłowski Maciej, Zapomniana wojna. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, Bydgoszcz 1999.

Kozubel Marek Bogdan, Podwójnie nieudane opracowanie (D.K. Markowski, Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2019, ss. 484), „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2019, t. 51 (4), s. 173-186.

Kozubel Marek Bogdan, Ukraińscy Strzelcy Siczowi 1914-1920, Oświęcim 2015.

Krajewski Kazimierz, Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, Kraków 2015.

Krotofil Maciej, Ukraińska Armia Halicka 1918-1920. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie i wartość bojowa sił zbrojnych Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, Toruń 2002.

Kuźma Ołeksa, Łystopadowi dni 1918 r., Lwiw 1931.

Obrona Lwowa 1 – 22 listopada 1918, t. III: Organizacja listopadowej obrony Lwowa, ewidencja uczestników walk, lista strat, oprac. E. Klink, Lwów 1939.

Próchnik Adam, Obrona Lwowa od 1 do 22 listopada 1918 roku, Zamość 1919.

Skrukwa Grzegorz, Formacje wojskowe ukraińskiej „rewolucji narodowej” 1914-1921, Toruń 2008.

Smoliński Aleksander, Kwestia liczby dezerterów oraz jeńców z Armii Rosyjskiej podczas I wojny światowej. Przyczynek do dziejów Wielkiej Wojny z lat 1914-1917 na froncie rosyjskim, [w:] Mało znana Wielka Wojna. Studia i szkice do dziejów I wojny światowej, red. A. Smoliński, Oświęcim 2014, s. 131-190.

Tynczenko Jarosław, Wijśka Jasnowelmożnoho Pana Het`mana. Armija Ukrajinśkoji Derżawy, traweń-hrudeń 1918 roku, „Militaria Ucrainica”, Kyjiw 2014.

Uruszczak Wacław, Z takim sposobem uprawiania nauki godzić się nie można. Naruszenie cudzego autorstwa w pracach historycznoprawnych i historycznych, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2015, nr 18, s. 233-255.

Zaporowski Zbigniew, Wokół wydarzeń we Lwowie 22-24 listopada 1918 roku, „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej” 2019, nr 1, s. 270-281.


Partnerzy platformy czasopism