Vol 38, No 3 (2016)

Spis treści

Artykuły

Agnieszka Chłosta-Sikorska
PDF
3-16
Barbara Techmańska
PDF
17-56
Maciej Fic
PDF
57-74
Mariusz Menz
PDF
75-120

Recenzje

Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej, red. Anna Drążkowska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, ISBN: 978-83-231-3375-9, ss. 432
Agnieszka Słaby
PDF
121-132
Niemiecki obóz zagłady Kulmhof. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli, t. 1, Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, Wydawnictwo UNI-DRUK, Żabikowo 2015, ISBN: 9788393735266 + 2 płyty CD i DVD, ss. 44
Izabella Kopczyńska
PDF
133-138
Wzajemny obraz sąsiada w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych, red. Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2014, ISBN: 978-80-7464-502-0, ss. 226
Agnieszka Wajroch
PDF
138-146
Maciej Dymkowski, Aleksandra Porada, Zagadnienia psychologii historycznej. Interpretacje historyczne w oczach psychologa, Uniwersytet SWPS, Avalon, Kraków 2015, ISBN: 978-83-7730-176-0, 978-83-7730-175-3, ss. 147
Krzysztof Jaskułowski
PDF
146-150
I. Chmura-Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, I. Skórzyńska, „Niegodne historii”? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2015, ISBN: 978-83-232-2867-7, ss. 621
Jolanta Krucka
PDF
150-156
Padraic Kenney, Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945–1959, przekład Anna Dzierzgowska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2015, ISBN: 978-83-280-1593-7, ss. 451
Agnieszka Chłosta-Sikorska
PDF
156-165
Między realizmem a apostazją narodową. Koncepcje prorosyjskie w polskiej myśli politycznej, red. Maciej Zakrzewski, Wydawnictwo Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2015, ISBN: 978-83-64753-20-6, ss. 399
Ilona Zaleska
PDF
166-170

Kronika naukowa

Sprawozdanie z konferencji „Origines et mutationes III. Elite – its origins & formation processes around the Baltic Sea Region up to Industrial Age”, Pruszcz Gdański, 7–09 IX 2016
Aleksandra Girsztowt
PDF
171-175


Partnerzy platformy czasopism