Vol 39, No 4 (2016)

Spis treści

Artykuły

Ryszard Kulesza
PDF
3-34
Paweł Sawiński
PDF
35-46
Piotr Łozowski
PDF
47-76
Edyta Pluta
PDF
77-96
Jarosław Pietrzak
PDF
97-118
Daniel Łysek
PDF
119-138

Materiały

Katarzyna Pękacka-Falkowska
PDF
139-151

Recenzje

Agnieszka Dziuba, Klodia Metelli. Literacki portret patrycjuszki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-197-9, ss. 315
Hanna Appel
PDF
153-159
Violetta Fułat-Światowska, Dynastia julijsko-klaudyjska w świetle dzieł Tacyta i Swetoniusza, Fundacja Nauki i Kultury na Śląsku, Opole 2015, ISBN 978-83-935016-4-9, ss. 156
Paweł Sawiński
PDF
159-167
Moczałow M., Poleżajow D., Dierżawa Sasanidów 224-653 gody, Moskwa 2016, ss. 208
Tomasz Sińczak
PDF
167-173

Kronika naukowa

Konferencja naukowa ,,Kulturowe aspekty relacji między człowiekiem a przyrodą”, Toruń 24–25 XI 2016
Paweł Mateusz Modrzyński
PDF
175-178


Partnerzy platformy czasopism