Vol 40, No 1 (2017)

Spis treści

Artykuły

Anastazja A. Skiepjan
PDF
3-30
Michał Sierba
PDF
31-48
Anna Markiewicz
PDF
49-66
Joanna Kodzik
PDF
67-99
Dorota Wiśniewska
PDF
101-115
Miłosz Stępiński
PDF
117-140

Artykuły Recenzyjne

Tomasz Sińczak
PDF
141-153

Recenzje

Diariusze sejmu koronacyjnego Zygmunta III Wazy 1587/1588 roku, wyd. Irena Kaniewska, Kraków 2016, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, ss. 98
Maciej Pieńkowski
PDF
155-163
Rafał Niedziela, Paryż przed Rewolucją (1774–1789). Obraz miasta w oczach cudzoziemców, Kraków 2015, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, ss. 220
Adam Kucharski
PDF
163-172
Jolanta Niklewska, Roman Dmowski droga do Polski, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2016, ss. 295
Ilona Zaleska
PDF
172-178
Maciej Matwijów, Mieczysław Gębarowicz (1893–1984). Uczony i opiekun narodowych dóbr kultury, Warszawa 2013, ss. 543
Sławomir Mróz
PDF
178-185

Kronika naukowa

Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, Toruń, 17–19 V 2017 roku
Tomasz Sińczak
PDF
187-193


Partnerzy platformy czasopism