Vol 46, No 3 (2018)

Spis treści

Medycyna i historia naturalna  we wczesnej nowożytności. Uwagi wstępne
 
PDF
3-8

Artykuły

Michał Pospiszyl
PDF
9-36
Marek Woszczek
PDF
37-52
Andrea Mariani
PDF
53-88
Katarzyna Brzezina-Scheuerer
PDF
89-108
Daria Novgorodowa
PDF
109-138
Adam Szarszewski, Piotr Paluchowski
PDF
139-156

Materiały

Katarzyna Pękacka-Falkowska
PDF
157-183

Recenzje

Trucizny, trucicielki i truciciele. Medyczne i kulturowe aspekty trucia na przestrzeni dziejów, red. Walentyna Korpalska, Wojciech Ślusarczyk, Roksana Wilczyńska
Danuta Kowalewska
PDF
185-191
Dziennik podróży uczonej Christiana Erndtela, lekarza przybocznego króla Augusta II, przeł. i oprac. K. Pękacka-Falkowska, H. Bogusz
Łukasz Hajdrych
PDF
191-196
Anna Penkała, Przeciw prawu, tradycji i obyczajowi. Sprawy procesowe szlacheckich małżeństw w księgach sądów grodzkich z terenu województwa krakowskiego w czasach saskich
Bernadetta Manyś
PDF
196-204
Depozyt Niepodległości. Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie (1939–1991)
Joanna Piórkowska
PDF
204-210
Marek Bogdan Kozubel
PDF
210-217
Hortus (In)Conclusus. Polska i Ukraina: rozmowy o filozofii i literaturze, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi
Myrosław Trofymuk
PDF
217-220

Kronika naukowa

Sprawozdanie z XXVII Sympozjum Historii Farmacji „Aptekarze na drogach do Niepodległej”, Stargard, 25–26 maja 2018 roku
Joanna Nieznanowska
PDF
221-224
Konferencja naukowa „5th International Annual Meeting on History of Pathology and Medicine”, Gdańsk, 29–30 czerwca 2018 roku
Piotr Paluchowski, Jacek Gulczyński, Ewa Iżycka-Świeszewska, Adam  Szarszewski
PDF
225-229


Partnerzy platformy czasopism