Vol 42, No 3 (2017)

Spis treści

Szlachta w miastach Królestwa Polskiego, Rzeczypospolitej, Pomorza i Śląska w XIII–XVIII wieku. Uwagi wstępne
 
PDF
3-6

Artykuły

Dagmara Adamska
PDF
7-30
Dominika Burdzy
PDF
31-56
Franciszek Leśniak
PDF
57-74
Radosław Poniat
PDF
75-100
Ewa Barylewska-Szymańska, Zofia Maciakowska
PDF
101-128
Anna Wnuk
PDF
129-158
Bartosz Drzewiecki
PDF
159-172
Andrij Zajac
PDF
173-202
Marian Mikołajczyk
PDF
203-222

Artykuły Recenzyjne

Tomasz Sińczak
PDF
223-235

Recenzje

Staropolskie podróżowanie, red. Bogdan Rok, Filip Wolański, Księgarnia Akademicka, Kraków–Wrocław 2016, ss. 413
Agnieszka Wieczorek
PDF
237-245
Veronika Čapská, Mezi texty a textiliemi. (Swéerts-) Šporkové textové praxe a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství, Srciptorium, Praha 2016, ss. 328
Robert Tomczak
PDF
245-250
Maurycy Zajęcki, Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polski przedrozbiorowej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Historii Sztuki i Nauk Społecznych, Prace komisji Historycznej t. 74, Poznań 2014, ss. 340
Paweł Mateusz Modrzyński
PDF
251-255
Barbara Klich-Kluczewska, Rodzina, tabu i komunizm w Polsce, 1956–1989, Liberian, Kraków 2015, ss. 295
Piotr Perkowski
PDF
256-261

Kronika naukowa

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Historia a media”, Toruń 9–10 maja 2017
Dominika Gołaszewska-Rusinowska
PDF
263-266
Międzynarodowa konferencja naukowa „Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 2: Od Vaubana do Montalemberta”, Częstochowa, 22–23 IX 2017
Mariusz Balcerek
PDF
267-271


Partnerzy platformy czasopism