Vol 43, No 4 (2017)

Spis treści

Artykuły

Ireneusz Milewski
PDF
3-21
Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak
23-45
Andrzej Kamieński
PDF
47-68
Danuta Raj, Jakub Węglorz
PDF
69-84
Mariusz Wołos, Ewa Klimczyk
PDF
85-105
Przemysław Benken
PDF
107-133
Waldemar Bukowski, Jan Wroniszewski, Maciej Zdanek
PDF
135-147

Recenzje

August i Rzym: pamięć, rytuały i praktyki życia codziennego
Karol Kłodziński
PDF
149-156
Jarosław J. Piątek, Walka o czołgi. Poglądy, konstrukcje i struktury do 1939 roku
Jarosław Centek
PDF
157-165

Kronika naukowa

Sprawozdanie z III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 11-14 X 2017 roku
Dominika Martyna Gołaszewska-Rusinowska
PDF
167-173
Konferencja naukowa „Społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe skutki reformacji w państwie polsko- litewskim w XVI- XVIII wieku”
Mikołaj Tomaszewski
PDF
173-176
Sprawozdanie z konferecji "Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI-XVIII): miejsca spotkania, miejsca konfliktu", Poznań, 7-8 XII 2017 roku
Joanna Nieznanowska
PDF
177-183


Partnerzy platformy czasopism