Vol 44, No 1 (2018)

Spis treści

Artykuły

Lucyna Kostuch
PDF
3-21
Michał Halamus
PDF
23-39
Wioletta Zielecka-Mikołajczyk
41-55
Dariusz Janota
PDF
57-79
Anna Penkała
PDF
81-100
Karolina Natalia Trzeskowska
PDF
101-119

Materiały

Marek Jodkowski
PDF
121-147

Artykuły Recenzyjne

Radosław Krajniak
PDF
149-167

Recenzje

Nie tylko Parandowski. Nota marginalna do „wstępu” do Historii powszechnej Teofilakta Simokatty
Włodzimierz Appel
PDF
169-172
Die römischen Barbaren? – Roland Steinacher, Die Vandalen. Aufstieg und Fall eines Barbarenreiches
Marek Wilczyński
PDF
173-183
Recenzja książki: Stanisław Adamiak Carthage, Constantinople and Rome: Imperial and Papal Interventions in the Life of the Church in Byzantine Africa (533 – 698), Gregorian & Biblical Press, Roma 2016 (Miscellanea Historiae Pontificae, vol 68), ss. 192,
Szymon Olszaniec
PDF
185-190
Recenzja książki: Karol Kłodziński, Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Toruń 2017, ss. 518
Michał Norbert Faszcza
PDF
191-197
Joseph Rykwert, Idea miasta. Antropologia formy miasta w Rzymie, w Italii i w świecie starożytnym, tłum. T. Wujewski, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2016, ss. 356
Judyta Ścigała
PDF
197-202
Tomasz Sińczak
PDF
202-207

Kronika naukowa

43. Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji, Warszawa 12–15 IX 2017 roku
Piotr Skalski
PDF
209-211


Partnerzy platformy czasopism