Vol 20, No 1 (2012)

Spis treści

Wspomnienie

Profesor Marian Biskup (19 XII 1922–16 IV 2012)
Jerzy Dygdała
PDF
315-318

Artykuły

Karol Kłodziński
PDF
3-44
Agnieszka Bartnik
PDF
45-68
Krzysztof Mikulski
PDF
69-110
Piotr Łabędź
PDF
111-140
Wojciech Dutka
PDF
141-170
Magdalena Żakowska
PDF
171-200
Jordan Siemianowski
PDF
201-234

Materiały

Staropolskie akta miasta Wieliczki w zasobie Archiwum Państwowego w Krakowie
Sławomir Wróblewski
PDF
235-250

Artykuły Recenzyjne

Urządzanie ciał, czyli władza w epoce biopolityki (Michel Foucault, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, tłum. M. Herer, PWN, Warszawa 2010, ss. 513. oraz Michel Foucault, Narodziny biopolityki, tłum. M. Herer, PWN, Warszawa 2011, ss. 417)
Łukasz Dominiak
PDF
251-259
Polifonia powolnych przemian (Norbert Elias, O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychogenetyczne, przeł. Tadeusz Zabłudowski i Kamil Markiewicz, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2011, s. 645)
Łukasz Marcin Dominiak
PDF
260-267
Film w badaniach historycznych
Piotr Witek
PDF
268-288

Recenzje

Media a życie społeczne w ujęciu Bruggsa i Burke (Asa Briggs, Peter Burke, Społeczna historia mediów: od Gutenberga do Internetu, tłum. Jakub Jedliński, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 466)
Tomasz Kruszewski
PDF
289-291
Tomasz Ładoń, Wojna sertoriańska (80–71 przed Chr.), Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2011, ss. 182
Hanna Appel
PDF
292-294
Krystyna Bartol, Jerzy Danielewicz, Komedia grecka. Od Epicharma do Menandra. Wybór fragmentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ss. 520
Magdalena Myszkowska-Kaszuba
PDF
295-297
Hetmani zaporoscy w służbie króla i Rzeczypospolitej, pod red. P. Krolla, M. Nagielskiego, M. Wagnera, Wydawnictwo Inforteditions, Zabrze 2010, ss. 456
Agnieszka Pawłowska
PDF
298-303
Antoni Cetnarowicz, Odrodzenie narodowe w Istrii w latach 1860–1907, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2010, ss. 264
Piotr Chmiel
PDF
304-308

Noty bibliograficzne

Krzysztof Mikulski, Jacek Wijaczka, Historia Powszechna. Wiek XVI–XVIII, Warszawa 2012, ss. 633
Mikołaj Tomaszewski
PDF
309-310
Joanna Matyasik, Obóz polityczny króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Warszawa 2011, ss. 395
Mikołaj Tomaszewski
PDF
310-310
Karol Stanisław Radziwiłł, Diariusz peregrynacji europejskiej (1684–1687), oprac. A. Kucharski, Toruń 2011, ss. 302
Mikołaj Tomaszewski
PDF
310-311
Szczepan Wierzchosławski, Orzeł Czarny i Orzeł Biały. Problemy modernizacji społeczeństwa polskiego prowincji Prusy Zachodnie w XIX i na początku XX stulecia, Olsztyn 2011, ss. 227
Mikołaj Tomaszewski
PDF
311-312
Stanisław Alexandrowicz, Studia z dziejów miasteczek Wielkiego Księstwa Litewskiego, Toruń 2011, ss. 442 + mapa
Andrzej Buczyło
PDF
312-313


Partnerzy platformy czasopism