Vol 49, No 2 (2019)

Spis treści

Artykuły

Aleksander Bołdyrew
PDF
3-18
Tomasz Ciesielski
PDF
19-52
Maciej Franz
PDF
53-70
Aleksander Smoliński
PDF
71-106
Juliusz Stanisław Tym
PDF
107-128
Wojciech Włodarkiewicz
PDF
129-160

Artykuły Recenzyjne

Filip Kubiaczyk
PDF
161-182

Recenzje

Mateusz Wyżga, Urzędnicy miejscy Bochni do 1772 roku, Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczpospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego, t. 3: Małopolska, z. 4 Bochnia, Toruń 2018, ss. 242
Marcin Frąś
PDF
183-190
Krzysztof Jan Drozdowski, Maria Drozdowska Zmierzch świata arystokracji, t. 1 1939–1941. Symetria zbrodni, Gdańsk 2017, ss. 272
Jacek Arkadiusz Goclon
PDF
191-198
Witold Bagieński, „Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961”, t. I–II, wyd. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2017, ss. 1336 (t. I: ss. 640, t. II: ss. 696)
Renata Maria Żegunia
PDF
198-207

Kronika naukowa

Konferencja naukowa „Interpretacje przyrody w przeszłości. Rozumienie, znaczenia, symbole”, Toruń 15–16 listopada 2018
Paweł Mateusz Modrzyński
PDF
209-214


Partnerzy platformy czasopism