Vol 55 (2020)

Specjalny numer prezentujący wybrane artykuły z 50 tomów czasopisma.
Tłumaczenie artykułów na język angielski Guy Russel Torr, Paulina Wacławik

Special issue presenting selected papers from 50 volumes of the Journal.
Articles translated by Guy Russel Torr and Paulina Wacławik.

 

Spis treści

From the Editors
 
3-6

Artykuły

Rafał Stobiecki
7-30
Tomasz Falkowski
31-64
Karol Kłodziński
65-106
Marcin Pawlak
107-136
Jan Wroniszewski, Krzysztof Mikulski
137-154
Andrzej Rachuba
155-180
Michał Zwierzykowski, Maciej Forycki
181-198
Magdalena Żakowska
199-230
Magdalena Niedzielska
231-252
Małgorzata Machałek
253-278
Katarzyna Pękacka-Falkowska
279-306
Robert Litwiński
307-318


Partnerzy platformy czasopism