Vol 37, No 2 (2016)

Spis treści

Artykuły

Piotr Briks
PDF
3-24
Rafał Reichert
PDF
24-46
Igor Zmetak
PDF
47-60
Grzegorz Glabisz
PDF
61-86
Grażyna Gzella
PDF
87-100
Piotr Kuligowski
PDF
101-124
Konrad Meus
PDF
125-140

Artykuły Recenzyjne

Przemysław Waszak
PDF
141-154
Agnieszka Chłosta-Sikorska Chłosta-Sikorska
PDF
155-166

Recenzje

Robert S. Wójcikowski, Kawaleria perska w okresie wczesnosasanidzkim. Aspekty społeczne i militarne, t. 1: Konnica w Iranie przed Sasanidami, kampanie sasanidzkie, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2014, ISBN: 978-83-7889-257-1, ss. 297
Tomasz Sińczak
PDF
167-174
Wołodymyr Pyłypenko, W obliczu wroga. Polska literatura antyturecka od połowy XVI do połowy XVII wieku, tłum. Piotr Tafiłowski, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2016, ISBN 978-83-65495-26-6, ss. 192
Agnieszka Pawłowska-Kubik
PDF
174-180
Jacek Kowalkowski, Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wieku. Studium genealogiczno- majątkowe, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7181-906-3, ss. 455
Mikołaj Tomaszewski
PDF
180-184
Dorota Wereda, Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku, Wydawnictwo Werset, Siedlce–Lublin 2013, ISBN: 978-83-63527-31-0, ss. 376
Tomasz Kempa
PDF
185-190
Jaromír Mrňka, Svéhlavá periferie. Každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945–1960, Wydawnictwo KOSMAS, Praha 2015, ISBN: 978-80-87912-34-8, ss. 218
Karolina Górska
PDF
190-192
Vojtěch Ripka, Tereza Mašková, Želazná opona v Československu. Usmrcení na československých státních hranicích 1948–1989, Praha 2015, Wydawnictwo KOSMAS, ISBN 978-80-87912-31-7, ss. 197
Karolina Górska
PDF
193-197

Kronika naukowa

Sprawozdanie z konferencji naukowo-metodycznej „Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim”, Toruń, 29 X 2015
Agnieszka Szarafin, Mikołaj Tomaszewski
PDF
199-204
Sprawozdanie z konferencji „Ludwik Kolankowski – historyk monarchii jagiellońskiej, organizator życia naukowego, polityk”, Toruń, 21 IV 2016
Sylwia Nehring, Wojciech Siudek
PDF
204-207
Sprawozdanie z VI Wiosennych Spotkań Archiwalnych „Zarządzanie dokumentacją w badaniach naukowych, dydaktyce i praktyce”, Toruń, 21–22 IV 2016
Magdalena Niedźwiedzka
PDF
207-211


Partnerzy platformy czasopism