Autor - szczegóły

Bartoszewicz, Agnieszka Maria, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

  • Vol 52, No 1 (2020) - Artykuły
    Migracje w późnośredniowiecznych miastach polskich w świetle źródeł dotyczących dziedziczenia majątku
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism