Autor - szczegóły

Bałabuch, Henryk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Historii, Polska

  • Vol 17, No 2 (2011) - Artykuły
    Nonkonformistyczne ujęcie problematyki cenzury i wolności słowa (zaborczej i polskiej) w komparatystyce Aleksandra Świętochowskiego
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism