Autor - szczegóły

Baran, Ivo, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň, Polska

  • Vol 33, No 2 (2015) - Artykuły
    Polští socialisté na československém Těšínsku v meziválečném období – příklad střetu identit a loajalit v národnostně smíšeném pohraničním regionu
    Abstrakt  PDF (Czech)


Partnerzy platformy czasopism