Autor - szczegóły

Orzeł, Joanna, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, Polska

  • Vol 57, No 1 (2021) - Artykuły
    Wspólnota, religia, prawa – mit o trojańskim pochodzeniu w angielskiej historiografii przedoświeceniowej
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism