Autor - szczegóły

Pękacka-Falkowska, Katarzyna, Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, PolskaPartnerzy platformy czasopism