Autor - szczegóły

Pękacka-Falkowska, Katarzyna, Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, PolskaPartnerzy platformy czasopism