Autor - szczegóły

Pękacka-Falkowska, Katarzyna, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska

  • Vol 27, No 4 (2013) - Kronika naukowa
    Sprawozdanie z 14. konferencji wspólnej Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny „Medizin und Sprache – die Sprache der Medizin / / Język i medycyna – język medycyny”, Magdeburg, 19–21 września 2013 roku
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism