Autor - szczegóły

Balcerek, Mariusz, Polska

  • Vol 42, No 3 (2017) - Kronika naukowa
    Międzynarodowa konferencja naukowa „Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 2: Od Vaubana do Montalemberta”, Częstochowa, 22–23 IX 2017
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism