Autor - szczegóły

Balcerek, Mariusz, Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, Polska

  • Vol 52, No 1 (2020) - Kronika naukowa
    Międzynarodowa konferencja naukowa „Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 2: Od Vaubana do Montalemberta”, Częstochowa, 22–23 IX 2017
    Abstrakt  PDF
  • Vol 48, No 1 (2019) - Kronika naukowa
    IV Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, Rzeszów–Jarosław, 3–5 X 2018
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism